Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Klinkosz Edyta _ 2016-08-01 12:20:17
Lokal użytkowy do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach dysponuje  do wynajęcia lokalem użytkowym położonym  w Kartuzach, przy ul. Jeziornej 19, o powierzchni użytkowej 313,5 m2. 

      Lokal składa się z dwóch poziomów:

·    I poziom – przedsionek, duży hol, dwie toalety,

·    II poziom – duża sala z zapleczem, pomieszczenie socjalne. 

      Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 58 681 05 82 wew. 43. Lokal można oglądać w uprzednio telefonicznie uzgodnionym terminie.

      Oferty pisemne należy złożyć do dnia 31.08.2016r.

 Zapraszamy do współpracy.

Klinkosz Edyta _ 2016-08-01 12:19:25
Konkurs, pn. Najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku

 

Karta zgłoszeniowa do konkursu

Węsiora Martyna _ 2016-06-24 10:51:19
Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach zatrudni pracownika na stanowisku sprzątacz terenu (1/2 etatu).

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

  • koszenie trawy,
  • cięcie żywopłotów,
  • utrzymanie w czystości terenów zielonych, utwardzonych, osłon śmietnikowych i koszy ulicznych,
  • odśnieżanie.

Mile widziane prawo jazdy kat.B oraz umiejętność prowadzenia ciągnika rolniczego.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do biura Spółdzielni ul. Sędzickiego 30 - Sekretariat - pokój nr 2 (pn.w godz. 8.00 - 16.00; wt. - czw. w godz. 8.00 – 15.00; pt. w godz. 8.00 – 14.00).

 

Klinkosz Edyta _ 2016-06-15 12:25:57
Rowerek rehabilitacyjny dla dziecka niepełnosprawnego.

             Pomorski Odział Okręgowy PCK z Gdańska wspierając Spółdzielnię Mieszkaniową w organizacji Festynu, pn.: „Redosnô Familiô” przekazał nam nowy rowerek rehabilitacyjny dla dziecka niepełnosprawnego. Rowerek chcielibyśmy nieodpłatnie przekazać dziecku dla którego poruszanie się pojazdem dwukołowym może stanowić problem. Warunkiem otrzymania roweru jest zamieszkiwanie w zasobach Spółdzielni.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do biura Spółdzielni, pok. 2D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2016r.
 
 
Węsiora Martyna _ 2016-06-01 09:50:17
Spotkania z mieszkańcami nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" informuje, iż dnia 04.11.2015r. zostały zakończone zebrania Zarządu             z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości zasobów Spółdzielni. Protokoły z zebrań znajdują się           w zakładce: Spółdzielnia -> zasoby -> kartuzy; Spółdzielnia -> zasoby -> Sierakowice;                                   Spółdzielnia -> zasoby -> Żukowo

Węsiora Martyna _ 2015-11-24 08:14:50
Zarejestrowane zmiany do statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.09.2015r. sygnatura sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/018215/15/119 zostały zarejestrowane zmiany do Statutu Spółdzielni uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2015r.

Klinkosz Edyta _ 2015-10-07 11:58:59
Ogłoszenie dotyczące pamiątek i zdjęć nt.historii Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-09-25 09:02:22
Informacja nt. umorzenia postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach informuje, umorzone zostały wszystkie postępowania dotyczące wymierzenia przez Burmistrza Kartuz administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew na skutek niewłaściwego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

Klinkosz Edyta _ 2015-08-31 08:13:34
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy