Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Węsiora Martyna _ 2022-01-17 07:10:11
Komunikat Biuro Spółdzielni nieczynne

 

Węsiora Martyna _ 2022-01-17 07:10:05
Baterie zbieramy i wspólnie o środowisko dbamy

Miło nam poinformować, że Spółdzielnia wzieła udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez REBA Organizację Odzysku S.A. – spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii.

Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów kadm, rtęć.  Substancje te są niebezpieczne dla środowiska gdy trafiają bezpośrednio do kosza lub dzikie wysypisko. Zużyte baterie  zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Podczas składowania ze zużytych baterii wydzielają się substancje toksyczne i żrące stanowiące zagrożenie dla życia. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z organizacją REBA. 

W biurze Spółdzielni znajduje się specjalny karton, który po napełnieniu zużytymi bateriami przekazujemy Organizacji Odzysku S.A.  REBA.                           ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII.

 

 

 

Węsiora Martyna _ 2022-01-11 09:39:08
Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" w Kartuzach wynajmie:

1. Pomieszczenie magazynowe w budynku na O/Sikorskiego 1 w Kartuzach o pow. 142 m2

2. Lokale użytkowe w pawilonie na O/Derdowskiego 5 w Kartuzach o pow.  29,19 oraz 92,29 m2

3. Teren na O/Wybickiego 31 o pow. 41,31 m2

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: (58) 681 05 82 

Węsiora Martyna _ 2021-12-29 12:39:05
Ogłoszenie wyników przetargu na docieplenie dachu budynku os. Wichrowe Wzgórze 5 w Sierakowicach wraz z robotami towarzyszącymi

Ogłoszenie wyników przetargu na docieplenie dachu budynku os. Wichrowe Wzgórze 5 Sierakowice wraz z robotami towarzyszącymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

Węsiora Martyna _ 2021-12-28 10:48:04
Ogłoszenie wyników przetargu na modernizację instalacji oświetleniowej na energooszczędne na 20 budynkach mieszkalnych w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie wyników przetargu na modernizację instalacji oświetleniowej na energooszczędne na 20 budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020

Klinkosz Edyta _ 2021-11-03 11:29:22
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz remont balustrad balkonowych na budynku wraz z robotami towarzyszącymi

 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz remont balustrad balkonowych na budynku wraz z robotami towarzyszącymi

Węsiora Martyna _ 2021-11-02 06:20:25
Wyniki głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia głosowanymi 04.10.2021r., 05.10.2021r., 06.10.2021r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Film promujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kartuzach

 Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmików promujących gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kartuzach i zasady selektywnej zbiórki odpadów.

 https://www.youtube.com/watch?v=xtuCaBxZEGA

https://www.youtube.com/watch?v=kH-UvfyjZZo 
https://www.youtube.com/watch?v=IZmiAXc7NQY
Węsiora Martyna _ 2021-09-06 08:02:37
Ulotka Urząd Skarbowy

 

Węsiora Martyna _ 2021-09-03 06:59:09
Godziny otwarcia kasy w biurze Spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KASZUBY" INFORMUJE, IŻ KASA W BIURZE SPÓŁDZIELNI  CZYNNA JEST CODZIENNIE OD GODZ. 800 DO 1400.

Węsiora Martyna _ 2021-07-30 08:29:11
60 Lecie Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" w Kartuzach obchodzi w tym roku

60-Lecie swojej działalności.

Zarys historyczny przedstawiony jest na naszej stronie internetowej w zakładce

"JUBILEUSZ 50 LAT" -> "PAMIĄTKOWY FOLDER".

Zachęcamy do lektury

Węsiora Martyna _ 2021-06-02 10:28:31
Serce na nakrętki

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" w Kartuzach zachęca wszystkich Mieszkańców do przyłączenia się do akcji zbierania nakrętek.

Worki czy kartony z plastikowymi nakrętkami już nie muszą zalegać w Państwa domach. Przynieście je do serduszka przy ul. Sędzickiego 30 lub przy O/Wybickiego (sklep "Biedronka"), idąc na spacer, do pracy czy na zakupy.

Węsiora Martyna _ 2021-05-11 08:31:36
Informacja nt. budynków proponowanych do docieplenia w 2022 roku.

 

Węsiora Martyna _ 2021-04-12 09:44:17
Ogłoszenie wyników przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie radiowo finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

 Ogłoszenie wyników przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie/radiowo/finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Prowadzenie indywidualnego serwisu rozliczenia kosztów ciepła na cele c.o. w lokalach będących w zasobach Zamawiającego wymienionych w tabeli nr 1 do specyfikacji finansowanego ze środków własnych.

Węsiora Martyna _ 2021-04-08 13:34:45
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz remont balustrad balkonowych na budynku wraz z robotami towarzyszącymi

 Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz remont balustrad balkonowych na budynku wraz z robotami towarzyszącymi finansowanych ze środków własnych

 

Węsiora Martyna _ 2021-04-08 13:23:34
Informacja o podwyżce opłaty eksploatacyjnej

 

Węsiora Martyna _ 2021-03-29 06:57:04
Pismo dotyczące środków z RPO Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 od Wicemarszałka

 

Węsiora Martyna _ 2021-03-01 10:25:30
Wyniki głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniach od 16 do 30 listopada 2020r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Planowane docieplenia w 2021r.

 

Węsiora Martyna _ 2020-11-03 06:41:52
Informacja nt. docieplenia budynków i montażu podzielników kosztów ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby’” w Kartuzach  informuje, iż budynki docieplane w roku 2020 i planowane do docieplenia w roku 2021 korzystają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Podstawą i warunkiem otrzymania środków unijnych dla budynków docieplanych w ramach w/w programu jest m.in. gospodarka zmierzająca do poprawy efektywności energetycznej budynku mieszkalnego, na którą składa się:

  • montaż indywidualnych podzielników ciepła na grzejnikach w mieszkaniach,
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych w strefie cokołu.

Roczne rozliczenie ciepła wynika z faktur ZEC SPEC-PEC-u wystawionych na podstawie odczytów liczników ciepła na danym węźle.

Po zamontowaniu podzielników kosztów ciepła w lokalach mieszkalnych rozliczenie ciepła będzie odbywało się jak poniżej.

Koszty każdej nieruchomości składają się z:

  • kosztów stałych niezależnych od zużycia ciepła i wynoszą one ok. 30% rocznych kosztów ciepła, 
  • kosztów wspólnych niezależnych od zużycia stanowiących ok. 35% rocznych kosztów ciepła,

Koszty stałe i koszty wspólne rozliczane są wg m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

  • kosztów indywidualnych zależnych od zużycia indywidualnego stanowiących ok. 35% rocznych kosztów ciepła i dzielonych wg wskazań podzielników kosztów ciepła.

Klinkosz Edyta _ 2020-09-18 07:30:45
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach RPO Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

 Wyniki przetargu na "Wykonanie robót dociepleniowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz remont balustrad balkonowych na budynkach wraz z robotami towarzyszącymi finansowanych ze środków własnych."

Węsiora Martyna _ 2020-09-08 10:32:57
COVID-19

Klinkosz Edyta _ 2020-09-03 11:12:11
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzględnieniem ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu HORIZON 2020 RPO woj.

Wyniki przetargu na wykonanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzglednieniem ustawy o "wspieraniu termomodernizacji i remontów" finansowanych z instrumentu finansowegoELENA w ramach programu "HORIZON 2020" Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego

Klinkosz Edyta _ 2020-07-10 08:42:23
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie projektów docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu HORIZON 2020 RPO woj.pomorskiego

Wynik przetargu na wykonanie projektów docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu "HORIZON 2020" Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego

Klinkosz Edyta _ 2020-07-10 08:30:47
Ogłoszenie wyników przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz indywidualnego serwisu rozliczenia kosztów ciepła

Wyniki przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie (radiowo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz prowadzenie indywidualnego serwisu rozliczania kosztów ciepła na cele c.o. w lokalach będących w zasobach Zamawiającego wymienionych w tabeli nr 1 do Specyfikacji finansowanego ze środków własnych.pdf

Klinkosz Edyta _ 2020-05-05 13:34:15
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 i remont balkonów na 12 budynkach wraz z robotami towarzyszącymi

Wyniki przetargu na wykonanie robót dociepleniowych 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 i remont balkonów na 12 budynkach wraz z robotami towarzyszącymi ze środków własnych .pdf

 

 

Daty wpływu następujących ofert:

1)      ThermAll 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 5c/2 data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 09.01.2020r.

2)      FIRMA USŁUGOWA PK s.c. Karol Pepliński, Krystian Pepliński ul. Damroki 3, 83-322 Stężyca, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą – 10.01.2020r.

3)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "PROBUD" Sp. z o.o. ul. Leśna 1A, 84-230 Rumia, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

4)      "DEVICE" Sp. z o.o. 80-283 Gdańsk ul. Matemblewska 19 data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

 

 

Klinkosz Edyta _ 2020-05-05 13:34:04
Zasady bezpieczeństwa

 

Węsiora Martyna _ 2020-04-23 11:35:02
Segregacja śmieci

 Zasady segregowania odpadami (wersja do wydrukowania)

Węsiora Martyna _ 2020-02-07 10:23:55
Ogłoszenie wyników przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz indywidualnego serwisu rozliczenia kosztów ciepła

Wyniki przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz indywidualnego serwisu rozliczenia kosztów ciepła na cele c.o. w lokalach będących w zasobach Zamawiającego wymienionych w tabeli nr 1 do Specyfikacji finansowanego ze środków własnych.pdf

Oferty złożyły następujące firmy:

1)      BMETERS POLSKA Sp. zo.o. ul. Główna 60, 51-188 Psary, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

2)      Ista Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk ul. Asesora 88, 80-119 Gdańsk, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

3)      „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku ul. Abrahama 1a pok.2.06, 80-307 Gdańsk, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

 

Klinkosz Edyta _ 2020-01-21 10:28:07
Segregacja odpadów

 

ulotka dot. zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacja o sposobie segregacji. 

Węsiora Martyna _ 2019-03-04 11:59:32
Pracownicy Spółdzielni oraz pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni wyposażeni w imienne identyfikatory

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” informuje, że pracownicy Spółdzielni zostali wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem według wzoru przedstawionego poniżej.

Ponadto pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni również posiadają stosowne identyfikatory bez zdjęcia.

W związku z powyższym od osób podających się za pracownika Spółdzielni bądź pracowników firm wykonujących prace na zlecenie Spółdzielni  należy żądać okazania identyfikatora i sprawdzenia czy jest zgodny z przedstawionym wzorem.

WZÓR IDENTYFIKATORA:

Klinkosz Edyta _ 2017-10-16 14:10:41
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy