Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Klinkosz Edyta _ 2017-09-05 11:51:07
Lokal do wynajęcia

Klinkosz Edyta _ 2017-07-19 08:21:37
Nowy statut

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach

informuje, iż zainteresowani Członkowie Spółdzielni mogą odebrać w sekretariacie Spółdzielni STATUT
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
w dniu 20 czerwca 2016r., 
zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22.11.2016r. sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/021506/16/015.
Węsiora Martyna _ 2017-01-12 12:49:38
Spotkania z mieszkańcami nieruchomości 2016r.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" w Kartuzach informuje, iż w dniu 15.11.2016r. zostały zakończone zebrania Zarządu z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości zasobów Spółdzielni. Protokóły z zebrań znajdują się w zakładkach:

Spółdzielnia->zasoby->Kartuzy

Spółdzielnia->zasoby->Sierakowice

Spółdzielnia->zasoby->Żukowo

Węsiora Martyna _ 2016-11-17 11:49:02
Lokal do wynajęcia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach
 
WYNAJMIE
 
lokal o powierzchni użytkowej 313,5m2 położony w pawilonie przy ul. Jeziornej 19 w Kartuzach.
 
Wszelkie informacje można uzyskać w administracji tel. nr 58 681 05 82.
 
 Zdjęcia:
 
 
Klinkosz Edyta _ 2016-11-02 13:18:35
Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach

wynajmie lokal  w budynku nr 1 O/Sikorskiego w Kartuzach

o pow. podstawowej 73,4 moraz pomieszczenia magazynowe o pow.68,6 m2  .

Wszelkie informacje można uzyskać

w administracji tel. nr 58 681 05 82.

Klinkosz Edyta _ 2016-11-02 13:07:45
Ogłoszenie dotyczące pamiątek i zdjęć nt.historii Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-09-25 09:02:22
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy