Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Węsiora Martyna _ 2020-12-02 09:57:12
Walne Zgromadzenie 2020r.

Informacja nt. Walnego Zgromadzenia 2020r. 

Uprzejmie informujemy, iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach nie odbyło się z uwagi na istniejący w kraju stan epidemii i związane z tym obostrzenia w zakresie odbywania zgromadzeń.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia głosowania na piśmie i drogą mailową nad uchwałami zatwierdzającymi podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach oraz oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poprzez dodanie w art. 36 Prawa spółdzielczego § od 9 do 13 zmieniła kompetencje Rady Nadzorczej i Zarządu w kwestii korespondencyjnego podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia przez Członków Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zatwierdzenia ustawą nowych przepisów, kadencja Rady Nadzorczej ulega przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

Głosowanie pisemne i drogą mailową nad uchwałami odbywać się będzie w okresie od 16 do 30 listopada 2020 roku. Podpisane uchwały należy zeskanować i przesłać mailem na adres biuro@smk.kartuzy.com.pl lub podpisane oryginały uchwał przekazać do skrzynek kontaktowych umieszczonych na klatkach schodowych lub wrzucić do  urny  znajdującej się w siedzibie Spółdzielni w Kartuzach ul. Sędzickiego 30 (przedsionek) lub przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej. W przypadku przesłania karty poprzez placówkę pocztową o terminie złożenia głosu decydować będzie data stempla pocztowego.

Powyższe uchwały zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych każdego lokalu mieszkalnego lub wysłane na podany adres e-mail, a  w przypadku podania innego adresu korespondencyjnego wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Węsiora Martyna _ 2020-11-16 08:17:49
Planowane docieplenia w 2021r.

 

Węsiora Martyna _ 2020-11-03 06:41:52
Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" poszukuje pracownika

na stanowisko sprzątacza terenu.

Mile widziane prawo jazdy do prowadzenie ciągnika.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 681-05-82.

Węsiora Martyna _ 2020-09-21 14:12:27
Informacja nt. docieplenia budynków i montażu podzielników kosztów ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby’” w Kartuzach  informuje, iż budynki docieplane w roku 2020 i planowane do docieplenia w roku 2021 korzystają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Podstawą i warunkiem otrzymania środków unijnych dla budynków docieplanych w ramach w/w programu jest m.in. gospodarka zmierzająca do poprawy efektywności energetycznej budynku mieszkalnego, na którą składa się:

  • montaż indywidualnych podzielników ciepła na grzejnikach w mieszkaniach,
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych w strefie cokołu.

Roczne rozliczenie ciepła wynika z faktur ZEC SPEC-PEC-u wystawionych na podstawie odczytów liczników ciepła na danym węźle.

Po zamontowaniu podzielników kosztów ciepła w lokalach mieszkalnych rozliczenie ciepła będzie odbywało się jak poniżej.

Koszty każdej nieruchomości składają się z:

  • kosztów stałych niezależnych od zużycia ciepła i wynoszą one ok. 30% rocznych kosztów ciepła, 
  • kosztów wspólnych niezależnych od zużycia stanowiących ok. 35% rocznych kosztów ciepła,

Koszty stałe i koszty wspólne rozliczane są wg m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

  • kosztów indywidualnych zależnych od zużycia indywidualnego stanowiących ok. 35% rocznych kosztów ciepła i dzielonych wg wskazań podzielników kosztów ciepła.

Klinkosz Edyta _ 2020-09-18 07:30:45
Spółdzielnia poszukuje kandydata

   

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" poszukuje kandydata na stanowisko  

Specjalisty d/s kadr i płac. Wymagane doświadczenie.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(58) 681-05-82 wew. 42

Węsiora Martyna _ 2020-09-17 08:22:16
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach RPO Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

 Wyniki przetargu na "Wykonanie robót dociepleniowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz remont balustrad balkonowych na budynkach wraz z robotami towarzyszącymi finansowanych ze środków własnych."

Węsiora Martyna _ 2020-09-08 10:32:57
COVID-19

Klinkosz Edyta _ 2020-09-03 11:12:11
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzględnieniem ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu HORIZON 2020 RPO woj.

Wyniki przetargu na wykonanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzglednieniem ustawy o "wspieraniu termomodernizacji i remontów" finansowanych z instrumentu finansowegoELENA w ramach programu "HORIZON 2020" Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego

Klinkosz Edyta _ 2020-07-10 08:42:23
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie projektów docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu HORIZON 2020 RPO woj.pomorskiego

Wynik przetargu na wykonanie projektów docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu "HORIZON 2020" Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego

Klinkosz Edyta _ 2020-07-10 08:30:47
KOMUNIKAT!

 

Węsiora Martyna _ 2020-06-17 11:16:55
Ogłoszenie wyników przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz indywidualnego serwisu rozliczenia kosztów ciepła

Wyniki przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie (radiowo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz prowadzenie indywidualnego serwisu rozliczania kosztów ciepła na cele c.o. w lokalach będących w zasobach Zamawiającego wymienionych w tabeli nr 1 do Specyfikacji finansowanego ze środków własnych.pdf

Klinkosz Edyta _ 2020-05-05 13:34:15
Ogłoszenie wyników przetargu na wykonanie robót dociepleniowych 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 i remont balkonów na 12 budynkach wraz z robotami towarzyszącymi

Wyniki przetargu na wykonanie robót dociepleniowych 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 i remont balkonów na 12 budynkach wraz z robotami towarzyszącymi ze środków własnych .pdf

 

 

Daty wpływu następujących ofert:

1)      ThermAll 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 5c/2 data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 09.01.2020r.

2)      FIRMA USŁUGOWA PK s.c. Karol Pepliński, Krystian Pepliński ul. Damroki 3, 83-322 Stężyca, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą – 10.01.2020r.

3)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "PROBUD" Sp. z o.o. ul. Leśna 1A, 84-230 Rumia, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

4)      "DEVICE" Sp. z o.o. 80-283 Gdańsk ul. Matemblewska 19 data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

 

 

Klinkosz Edyta _ 2020-05-05 13:34:04
Lokal do wynajęcia

 

Węsiora Martyna _ 2020-05-04 12:46:31
Do wynajęcia

 

Węsiora Martyna _ 2020-05-04 12:46:19
Zasady bezpieczeństwa

 

Węsiora Martyna _ 2020-04-23 11:35:02
Ogłoszenie Kasa Otwarta

 

Węsiora Martyna _ 2020-04-20 11:59:05
Segregacja śmieci

 Zasady segregowania odpadami (wersja do wydrukowania)

Węsiora Martyna _ 2020-02-07 10:23:55
Ogłoszenie wyników przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz indywidualnego serwisu rozliczenia kosztów ciepła

Wyniki przetargu na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz indywidualnego serwisu rozliczenia kosztów ciepła na cele c.o. w lokalach będących w zasobach Zamawiającego wymienionych w tabeli nr 1 do Specyfikacji finansowanego ze środków własnych.pdf

Oferty złożyły następujące firmy:

1)      BMETERS POLSKA Sp. zo.o. ul. Główna 60, 51-188 Psary, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

2)      Ista Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk ul. Asesora 88, 80-119 Gdańsk, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

3)      „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku ul. Abrahama 1a pok.2.06, 80-307 Gdańsk, data wpływu do Spółdzielni na Dziennik Podawczy  koperty z ofertą - 10.01.2020r.

 

Klinkosz Edyta _ 2020-01-21 10:28:07
Lokal do wynajęcia Osiedle Derdowskiego 5

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" w Kartuzach wynajmie lokal użytkowy o pow. 29,18 m2 położony w pawilonie na Osiedlu Derdowskiego 5 w Kartuzach.

Wszelkie informacje można uzyskać w administracji

Tel. nr 58 681-05-82

Węsiora Martyna _ 2019-06-06 08:11:19
Segregacja odpadów

 

ulotka dot. zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacja o sposobie segregacji. 

Węsiora Martyna _ 2019-03-04 11:59:32
Informacja nt. zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Pismo Spółdzielni z dnia 09.01.2019r. do Rady Miejskiej w Kartuzach i Burmistrza Kartuz.

Pismo Burmistrza Kartuz  z dnia 17.01.2019r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach i Spółdzielni.

Informacja Spółdzielni z dnia 04.02.2019r. do Mieszkańców.

Uchwała Nr 025/g318/P/19 Kolegium RIO w Gdańsku z dnia 30.01.2019r. i uzasadnienie.

Węsiora Martyna _ 2019-02-28 12:33:52
Pracownicy Spółdzielni oraz pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni wyposażeni w imienne identyfikatory

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” informuje, że pracownicy Spółdzielni zostali wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem według wzoru przedstawionego poniżej.

Ponadto pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni również posiadają stosowne identyfikatory bez zdjęcia.

W związku z powyższym od osób podających się za pracownika Spółdzielni bądź pracowników firm wykonujących prace na zlecenie Spółdzielni  należy żądać okazania identyfikatora i sprawdzenia czy jest zgodny z przedstawionym wzorem.

WZÓR IDENTYFIKATORA:

Klinkosz Edyta _ 2017-10-16 14:10:41
Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach

wynajmie lokal  w budynku nr 1 O/Sikorskiego w Kartuzach

o pow. podstawowej 73,4 moraz pomieszczenia magazynowe o pow.68,6 m2  .

Wszelkie informacje można uzyskać

w administracji tel. nr 58 681 05 82.

Klinkosz Edyta _ 2016-11-02 13:07:45
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy