Login: Hasło:
aaa
Wiadomości archiwalne do 2012 roku
2009-10-26/2021-04-13 Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej
2009-10-26/2021-04-13 Regulamin Zarządu
2010-05-31/2021-04-13 Regulamin konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku
2009-10-26/2018-12-27 Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali
2009-10-26/2018-12-27 Regulamin Komisji Organizacyjno Samorządowej
2010-04-08/2018-12-07 Regulamin budowy garaży w zasobach SM KASZUBY
2011-02-04/2018-12-06 Regulamin konkursu na projekt graficzny logo SM Kaszuby
2012-10-01/2018-12-06 Regulamin aukcji na dzierżawę gruntu pod garaż o konstrukcji blaszanej
2009-10-26/2018-12-06 Regulamin wyboru członków komisji przetargowej
2009-11-06/2017-11-14 Struktura organizacyjna
2011-07-07/2017-10-12 Informacja w sprawie zasad rozliczenia różnic zużycia wody
2010-02-25/2017-10-12 Zasady bezpiecznego podłączenia butli gazowych
2010-07-19/2016-12-04 Regulamin Gospodarki Finansowej
2010-02-11/2016-09-12 Zmiany zasad w spłacie kredytów w Sierakowicach
2009-12-10/2016-09-12 Informacja w sprawie instalacji domofonowych
2010-05-31/2016-09-12 Zasady wyprowadzania zwierząt domowych
2009-12-10/2016-09-12 Miejsca postojowe dla inwalidy
2010-01-29/2016-07-11 Regulamin Rady Nadzorczej
2009-10-26/2016-07-11 Regulamin Walnego Zgromadzenia
2011-06-28/2016-07-05 WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W LATACH 2009-2011
2012-12-21/2016-07-05 Protokół lustracji za okres 01.07.2009r. do 30.06.2012r.
2010-02-12/2016-07-05 Protokół lustracji za okres 01.07.2006r. do 30.06.2009r.
2009-12-10/2015-10-06 Nowe zasady dofinasowania termomodernizacji budynków
2009-12-10/2015-10-06 Informacja o ewidencjonowaniu zgłoszonych usterek
2012-12-19/2015-10-06 Protokóły ze spotkań z mieszkańcami nieruchomości
2010-12-14/2014-12-31 Życzenia świąteczne
2012-11-05/2014-10-13 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby
2009-10-26/2014-10-01 Walne Zgromadzenie
2009-10-26/2014-10-01 Regulamin szczegółowych zasad prowadzenia i finansowania w SM działalności społecznej oświatowej i kulturalnej
2012-12-21/2014-06-16 Mikołajki w Sierakowicach
2012-06-19/2014-06-05 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2012r.
2012-11-05/2014-05-22 Nowy statut
2009-12-10/2014-05-22 Składniki opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych
2011-04-21/2014-04-21 Życzenia świąteczne
2012-12-21/2014-03-05 Plan pracy Zarządu na I półrocze 2013r.
2011-10-21/2014-02-27 Zasady korzystania z zaworów termostatycznych
2012-12-19/2014-02-15 Plan remontów poszczególnych nieruchomości oraz mienia wspólnego na 2013r.
2012-06-19/2013-12-08 Zniszczone drzewka na O.Wybickiego 3 i 4
2011-11-24/2013-11-30 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2012-01-02/2013-11-30 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2011-11-28/2013-11-30 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2012-12-21/2013-07-25 Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013r.
2012-12-18/2013-07-06 Wigilia Seniorów Członków Spółdzielni 2012
2012-09-28/2013-07-06 Wyniki konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku SM 2012r.
2012-09-10/2013-07-06 Festyn w Żukowie
2012-05-24/2013-06-10 Odczyty wodomierzy
2012-12-04/2013-04-03 Podziękowania za współpracę od Rady Nadzorczej dla Prezesa
2012-12-19/2013-04-01 Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2012-12-17/2013-01-16 Oferta pracy na stanowisko Prezesa Zarządu - Kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2012-12-21/2013-01-07 Odczyty wodomierzy
2012-12-07/2012-12-25 Biuro Spółdzielni Nieczynne
2012-02-01/2012-12-20 Plan pracy Zarządu na I półrocze 2012r.
2012-07-02/2012-12-20 Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012r.
2011-10-25/2012-12-18 Zmiany w prawie spółdzielczym
2011-07-28/2012-12-18 Informacja w sprawie opłat za ciepło.
2011-06-28/2012-12-18 W Sejmie trwa debata nad zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
2012-06-05/2012-12-17 Festyn Rodzinny organizowany przy współudziale Spółdzielni
2012-09-21/2012-12-03 Informacja w sprawie błędu pisarskiego
2012-10-01/2012-11-30 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2012-11-12/2012-11-30 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2012
2012-11-05/2012-11-23 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu ul.Sędzickiego 24 m.36
2012-11-07/2012-11-20 Przetarg na dzierżawę gruntu pod garaże blaszane
2012-11-07/2012-11-08 Przerwa w dostawie wody
2010-12-08/2012-11-04 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby
2012-10-11/2012-10-31 Informacja w sprawie zmiany zaliczek na c.o. i podgrzanie wody
2012-09-18/2012-10-31 Przetarg na najem lokalu użytkowego
2012-09-26/2012-10-30 Remont dachu Sierakowice ul.Wichrowe Wzgórze 6
2012-10-19/2012-10-26 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu ul.Sędzickiego 24 m.36
2012-08-22/2012-10-24 Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej
2012-09-18/2012-10-10 Przetarg na dostawę soli drogowej i 30% mieszanki soli z piaskiem do zwalczania śliskości zimowej
2012-09-18/2012-10-10 Przetarg na wykonanie zabiegu deratyzacji w zasobach SM Kaszuby w Kartuzach, Żukowie i Sierakowicach
2012-09-18/2012-10-10 Przetarg na zimowe utrzymanie zasobów SM Kaszuby w Kartuzach w sezonie 2012.2013
2012-09-17/2012-10-05 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu ul.Sędzickiego 24 m.36
2012-09-18/2012-10-01 Nawadnianie instalacji .o.
2012-01-02/2012-10-01 Mikołaj na osiedlu w Sierakowicach
2011-12-22/2012-10-01 Wigilia Seniorów 2011
2012-08-29/2012-09-19 Przegląd kominiarski zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2012-09-06/2012-09-09 Festyn w Żukowie
2012-09-05/2012-09-05 Festyn w Żukowie
2011-06-10/2012-08-31 Ogłoszenie o konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku
2012-08-06/2012-08-16 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu O.Wybickiego 18 m.8
2012-05-09/2012-08-10 Zmiana opłat eksploatacyjnych
2012-07-23/2012-08-08 Przetarg na wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia ścian piwnicznych budynków mieszkalnych
2012-08-03/2012-08-08 Spotkanie mieszkańców budynku nr 12A i 12 O.Wybickiego
2012-07-20/2012-08-06 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu O.Wybickiego 18 m.8
2012-07-16/2012-07-31 Grunt pod dzierżawę garaży o konstrukcji blaszanej
2012-07-02/2012-07-23 Przetarg na najem lokalu użytkowego
2012-07-02/2012-07-16 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu O.Wybickiego 18 m.8
2012-07-09/2012-07-16 Spotkanie mieszkańców budynku nr 4 O.Wybickiego
2012-07-09/2012-07-16 Spotkanie mieszkańców budynku nr 5A O.Wybickiego
2012-05-25/2012-07-08 Informacja nt terminu udostępnienia piwnic celem umożliwienia prac wymiany zaworów podpionowych c.o.
2012-06-27/2012-07-06 Modernizacja instalacji c.o. O.Wybickiego 2 i ul.Sędzickiego 24A
2012-01-03/2012-07-01 Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2012r.
2012-06-19/2012-06-30 Modernizacja instalacji c.o. O.Wybickiego 2,25, ul.Sędzickiego 24A
2012-05-28/2012-06-18 Przetarg na usatnowienie odrebnej własności lokalu O.Wybickiego 18 m.8
2011-10-06/2012-06-18 Wyniki konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku SM
2011-06-15/2012-06-17 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2011r.
2012-05-24/2012-06-16 Uzupełniające wybory do Rady Nadzorczej
2012-05-24/2012-06-16 Harmonogram procedury przygotowania do obrad Walnego Zgromadzenia
2012-05-24/2012-06-16 Informacja nt. wyłożenia materiałów Walnego Zgromadzenia 2012
2012-05-24/2012-06-16 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2012
2012-05-28/2012-06-12 Wykonanie remontu-wymiany balustrad balkonowych O.Sikorskiego 8
2012-04-26/2012-05-20 Zakończenie sezonu grzewczego
2012-04-18/2012-05-16 Przetarg na modernizację instalacji co w budynkach mieszkalnych
2012-05-08/2012-05-15 Kondolencje
2012-05-09/2012-05-14 Zebranie dla mieszkańców budynków nr 1 i 6 osiedla w Sierakowicach
2012-03-01/2012-04-29 Kolejny etap termomodernizacji budynków
2012-04-12/2012-04-28 Ogłoszenie nt. płukania sieci wodociągowej
2012-04-16/2012-04-17 Ogłoszenie
2012-03-15/2012-04-11 Przetarg na rozbudowę miejsc parkingowych oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej
2012-03-16/2012-04-03 Przetarg na najem lokalu użytkowego Kartuzy O.Sikorskiego 1
2012-03-15/2012-03-28 Przetarg na najem lokalu użytkowego
2012-03-16/2012-03-28 Przetarg na koszenie trawników w zasobach SM
2012-02-13/2012-03-21 Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych
2012-02-13/2012-03-15 Wykonanie projektu remontu dachu w Sierakowicach O.Wichrowe Wzgórze 6
2012-03-02/2012-03-09 Przetarg na najem lokalu użytkowego
2012-02-10/2012-03-01 PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
2012-02-10/2012-02-29 SPOTKANIA W TEMACIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
2012-01-31/2012-02-22 Roboty malarskie
2012-01-31/2012-02-22 Remont Wiatrołapów
2011-12-28/2012-02-10 Informacja w sprawie odczytów wodomierzy
2012-01-16/2012-02-02 Naprawy dekarsko-blacharskie
2012-01-04/2012-02-01 Przetarg na najem garażu
2011-07-26/2012-01-31 Plan pracy Zarządu na II półrocze 2011r.
2011-10-25/2012-01-15 PRZETARGI
2011-07-25/2012-01-02 Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2011r.
2011-12-21/2011-12-27 Życzenia świąteczne
2010-10-05/2011-12-10 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2010-10-28/2011-10-31 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2010-10-28/2011-10-31 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2010-10-28/2011-10-31 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2010-11-05/2011-10-26 Praca Zarządu w okresie IX - X 2010r.
2011-09-29/2011-10-19 Pomiary instalacji elektrycznych
2011-09-26/2011-10-12 Przegląd kominiarski zasobów S.M. KASZUBY w Kartuzach
2011-07-29/2011-10-11 Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej
2011-09-16/2011-10-11 Zimowe utrzymanie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY w Kartuzach w sezonie 2011-2012
2011-09-19/2011-10-10 Dostawa soli drogowej i mieszanki soli z piaskiem.
2011-09-26/2011-10-03 Informacja dotycząca terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego
2011-09-26/2011-10-03 Rozliczenie kosztów ciepła
2011-09-20/2011-09-27 Ruszają coroczne spotkania z mieszkańcami poszczególnych budynków!
2009-10-26/2011-09-14 Regulamin zarządzania funduszem remontowym
2009-10-26/2011-09-14 Regulamin rozliczeń wody
2009-10-26/2011-09-14 Regulamin zasad rozliczania kosztów z tytułu zużytej energii cieplnej na potrzeby C.O. i C.W.U.
2011-08-16/2011-09-07 Obsługa elektryczna zasobów S.M. KASZUBY
2011-08-03/2011-08-23 Remont byłego pomieszczenia na opał na osiedlu Sikorskiego
2009-12-09/2011-08-15 Nowy statut
2011-07-14/2011-07-18 UWAGA !!!
2011-06-15/2011-07-05 Utwardzenie terenu kostką brukową oraz wykonanie zabudowy śmietnika
2011-05-25/2011-06-21 Docieplenie budynku nr 5 Os. Wybickiego w Kartuzach
2010-04-01/2011-06-15 Dyżur Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2010-12-15/2011-06-14 Wigilia Seniorów
2009-11-27/2011-06-14 Skład Rady Nadzorczej
2010-04-15/2011-06-14 Przyjmowanie interesantów
2011-05-20/2011-06-11 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2011r.
2011-05-20/2011-06-11 Harmonogram procedury przygotowania do obrad Walnego Zgromadzenia
2011-03-17/2011-05-31 Izolacja i odwodnienie.
2011-04-28/2011-05-31 Koniec sezonu grzewczego.
2011-05-20/2011-05-29 FESTYN
2011-05-13/2011-05-27 Wybory do Rady Nadzorczej
2011-05-16/2011-05-25 Przetarg na najem garaży
2011-05-10/2011-05-19 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Kartuzach O.Wybickiego 25-40
2011-04-05/2011-05-10 Modernizacja instalacji C.O. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
2011-04-05/2011-05-10 Naprawa dróg.
2011-04-19/2011-05-10 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Kartuzach O.Wybickiego 25-40
2011-03-30/2011-04-15 Deratyzacja
2011-03-22/2011-04-12 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Kartuzach O.Wybickiego 25-40
2011-03-08/2011-04-11 Centrala telefoniczna.
2011-04-05/2011-04-08 Przerwa w dostawach wody - na Os. Sikorskiego
2011-02-09/2011-04-05 REMONT WIATROŁAPÓW
2009-12-10/2011-04-05 Informacja o zalegajacych z tytułu opłat za mieszkanie
2011-04-01/2011-04-04 Przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody
2011-04-01/2011-04-04 Przerwa w dostawie energii elektrycznej
2011-03-07/2011-03-28 Wymiana drzwi wejściowych.
2011-03-14/2011-03-25 Informacja w sprawie nowego wymiaru opłaty eksploatacyjnej
2011-03-22/2011-03-23 AWARIA BRAK WODY
2011-02-28/2011-03-22 Wymiana stolarki okiennej.
2011-02-21/2011-03-15 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Kartuzach O.Wybickiego 25-40
2011-02-16/2011-03-15 Malowanie klatek schodowych, wózkarni i suszarni.
2011-02-04/2011-03-01 Odtworzenie instalacji odgromowej.
2010-10-19/2011-02-24 Konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku SM
2011-02-17/2011-02-20 UWAGA AWARIA !!!
2010-12-02/2011-02-10 Ogłoszenie Konkursu na logo Spółdzielni
2009-12-09/2011-02-08 Spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu z Radnymi Rady Miejskiej Kartuzy
2010-09-28/2011-01-18 Pożegnanie Lata
2011-01-18/2011-01-18 Praca Zarządu w okresie VIII-IX 2010r.
2010-12-14/2011-01-15 Przetarg na naprawy dekarsko-blacharskie
2010-12-27/2011-01-15 Przegląd 5-letni budowlany budynków SM KASZUBY
2010-03-12/2011-01-10 Informacja o planowanej inwestycji budowy garaży
2010-07-20/2011-01-10 Zmiany w składzie Zarządu
2010-12-13/2010-12-27 Biuro Spółdzielni w dniu 24.12.2010r. jest nieczynne
2010-12-23/2010-12-26 UWAGA AWARIA !!!
2010-12-09/2010-12-21 Przetarg na dozór mienia oraz konwój wartości pieniężnych.
2009-10-26/2010-12-07 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY
2010-11-09/2010-12-01 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2010
2010-11-15/2010-12-01 Przetarg na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego
2010-10-22/2010-11-30 Ogłoszenie o sprzedaży działki w Sierakowicach
2010-10-11/2010-11-05 Przetarg na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego
2010-09-03/2010-11-04 Praca Zarządu w okresie VII-VIII 2010r.
2009-12-28/2010-10-27 Zakończono spotkania z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości
2010-02-23/2010-10-27 Zakończono spotkania z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości
2010-02-23/2010-10-27 Zakończono spotkania z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości
2010-09-23/2010-10-21 Ogłoszenie o sprzedaży działki w Sierakowicach
2010-06-28/2010-10-18 Piknik Integracyjny
2010-09-27/2010-10-10 Zimowe utrzymanie dróg
2010-09-13/2010-10-08 Badania instalacji elektrycznej - Kontrola stanu tech. przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz inst. gazowej.
2010-09-13/2010-10-05 Przetarg na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego
2010-07-27/2010-09-30 Praca Zarządu w okresie VI-VII 2010r.
2010-09-08/2010-09-29 Roboty dekarsko-blacharskie.
2010-03-18/2010-09-27 Spotkanie mieszkańców zasobów Spółdzielni z Policją
2010-09-20/2010-09-26 Festyn Pożegnanie Lata
2010-09-09/2010-09-15 Rozpoczęcie sezonu grzewczego
2010-08-10/2010-09-07 Ogłoszenie - przetarg na mieszkanie nr 19 Wybickiego 12A
2010-05-25/2010-09-02 Praca Zarządu w okresie IV-V 2010r.
2010-08-12/2010-08-20 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Sierakowicach, przy ul. Wichrowe Wzgórze 3-21
2010-07-20/2010-08-12 Przetarg na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego
2010-07-19/2010-08-11 Montaż zaworów termostatycznych.
2010-05-20/2010-07-26 Komunikat dotyczący odczytów wodomierzy
2010-05-24/2010-07-26 Informacja na temat zmiany organizacji ruchu
2010-03-04/2010-07-26 UWAGA OSZUŚCI !!!
2010-04-28/2010-07-26 Praca Zarządu w okresie III-IV 2010r.
2010-05-20/2010-06-30 Prace malarskie i remontowe.
2009-12-29/2010-06-27 Spotkanie Wigilijne z Seniorami
2010-05-31/2010-06-23 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i odwodnienie ścian.
2010-05-31/2010-06-22 Przetarg na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego
2010-05-20/2010-06-09 Wykonanie dwóch projektów zespołu garaży.
2010-05-19/2010-06-08 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
2010-05-19/2010-06-08 Harmonogram procedury przygotowania do obrad Walnego Zgromadzenia
2010-04-27/2010-06-08 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2010
2010-05-28/2010-06-07 Zakończenie sezonu grzewczego
2010-05-20/2010-05-31 Oferta dla inspektora nadzoru.
2010-05-18/2010-05-25 Ogłoszenie - Roztrzygnięcie przetargu na wymianę stolarki okiennej i utwardzenie terenu.
2010-05-12/2010-05-19 Ogłoszenie - Roztrzygnięcie przetargu na remont instalacji gazowej oraz na wymianę drzwi wejściowych.
2010-04-20/2010-05-12 Remont instalacji gazowej.
2010-04-20/2010-05-12 Wymiana stolarki okiennej.
2010-04-20/2010-05-12 Budowa miejsc postojowych.
2010-04-20/2010-05-12 Wymiana drzwi wejściowych.
2010-04-14/2010-05-10 Przetarg na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego
2010-04-26/2010-05-07 Termin Walnego Zgromadzenia
2010-03-04/2010-05-07 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji i budowę osłony śmietnikowej
2010-04-02/2010-04-07 Życzenia Świąteczne
2010-03-08/2010-04-07 Informacja o ubezpieczeniu wyodrębnionych lokali
2010-03-01/2010-04-01 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na obsługę prawną
2010-03-01/2010-04-01 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie audytów energetycznych
2010-02-26/2010-03-26 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na podział geodezyjny działek
2010-03-08/2010-03-25 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji gazowej.
2010-02-25/2010-03-17 Przetarg na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego
2010-03-09/2010-03-17 Spotkanie mieszkańców zasobów Spółdzielni z Policją
2010-03-04/2010-03-08 UWAGA OSZUŚCI !!!
2010-03-04/2010-03-08 UWAGA OSZUŚCI !!!
2010-01-28/2010-02-25 OFERTA NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH
0000-00-00/2010-02-24 br
2010-01-22/2010-02-16 Przetarg na obsługę prawną
2009-12-30/2010-02-14 Informacja w sprawie odczytów wodomierzy
2010-01-28/2010-02-13 OFERTA NA PODZIAŁ DWÓCH DZIAŁEK
2010-01-22/2010-02-09 przetarg na lokal mieszkalny
2009-12-23/2010-02-05 Praca - wykonanie koncepcji i budowa osłony śmietnikowej
2010-01-27/2010-02-02 UWAGA AWARIA !!! -
2010-01-28/2010-02-01 Awaria usunięta
2010-01-28/2010-02-01 Awaria - informacja z ostatniej chwili
2010-01-27/2010-01-28 UWAGA AWARIA !!!
2009-12-18/2010-01-13 Oferty pracy w Spółdzielni
2009-12-18/2010-01-10 WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
2009-12-21/2010-01-06 Praca - rzeczoznawca - wykonywanie operatów szacunkowych.
2009-12-18/2009-12-25 komunikat
2009-11-03/2009-11-30 nowy arty....... napisany przez testlogin
2009-10-15/2009-11-30 art przeterminowany
2009-11-03/2009-11-22 Dostawa i montaż zestawu ciepłomierzy wraz z osprzętem
2009-11-06/2009-11-07 Mapka testowa
2009-11-06/2009-11-06 mapka 2
2009-10-30/2009-10-31 Komunikat dotyczący sprawy z powództwa Brunona Necel
0000-00-00/0000-00-00
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy