Login: Hasło:
aaa
Wiadomości archiwalne po 2012 roku
2021-09-02/2021-09-06 Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach 02-06.09.2021r.
2021-08-19/2021-09-06 Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - garażu położonego na Osiedlu Derdowskiego w Kartuzach
2021-06-30/2021-09-06 Do wynajęcia lokal użytkowy - garaż
2020-06-30/2021-09-06 Regulamin zasad technicznego prowadzenia i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz rozliczania opłat za media w Spółdzielni Mieszkaniowej
2021-03-01/2021-08-16 Informacja Kasa
2019-01-15/2021-08-11 Informacja nt. zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2021-08-05/2021-08-06 Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej 05.08.2021r.
2021-07-29/2021-08-04 Przerwa w dostawie c.w.u. dn. 03.08.2021r.
2021-07-22/2021-07-26 Festiwal baniek mydlanych i święto kolorów
2021-06-16/2021-07-21 Kasa w biurze Spółdzielni nieczynna 12.07-20.07
2021-06-16/2021-07-04 Festyn rodzinny 03.07.2021r.
2021-06-09/2021-06-10 Przerwa w dostawie ciepłej wody
2021-05-24/2021-06-05 Biuro Spółdzielni w dn. 04.06.2021r. nieczynne
2021-05-11/2021-06-01 Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika
2021-04-01/2021-05-10 Pomieszczenie do wynajęcia ul. Sędzickiego 24a
2021-04-19/2021-05-10 Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika
2021-04-26/2021-05-05 Biuro Spółdzielni w dn. 04.05.2021r. nieczynne
2021-04-14/2021-04-17 Awaria ul. Sędzickiego 7
2016-12-07/2021-04-13 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2020-06-17/2021-04-13 KOMUNIKAT!
2020-04-20/2021-04-13 Ogłoszenie Kasa Otwarta
2019-05-27/2021-04-13 Lokal do wynajęcia Osiedle Derdowskiego 5
2016-11-02/2021-04-13 Lokal do wynajęcia
2020-05-04/2021-04-13 Lokal do wynajęcia
2018-12-28/2021-04-13 Regulamin Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Społeczno-Wychowawczej RN
2021-03-29/2021-04-07 Życzenia Wielkanocne 2021r.
2021-03-29/2021-04-01 Przerwa w dostawie c.o. i ciepłej wody
2021-03-15/2021-03-29 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania odczytywanych zdalnie - radiowo finansowanych w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2014-2020. Prowadzenie indywidualnego serwisu rozliczania kosztów ciepła
2021-03-15/2021-03-29 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni
2021-03-15/2021-03-29 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz remont balustrad balkonowych na budynku wraz z robotami towarzyszącymi finansowanych ze środków własnych
2021-03-15/2021-03-29 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem balkonów i remontem balustrad
2021-03-15/2021-03-29 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe - malowanie klatek
2021-03-15/2021-03-29 Przetarg nioegraniczony na remont dachów wraz z ich dociepleniem i robotami towarzyszącymi
2021-03-15/2021-03-29 Przetarg nieograniczony na koszenie trawników w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2021-03-16/2021-03-20 Kasa nieczynna w dn. 17.03-19.03.2021r.
2021-01-11/2021-02-27 Ogłoszenie Kasa czynna codziennie
2021-01-07/2021-02-27 Ogłoszenie Kasa
2020-12-11/2021-01-03 Życzenia Bożonarodzeniowe 2020r.
2020-12-10/2021-01-01 31.12.2020r. biuro Spółdzielni nieczynne
2020-09-17/2020-12-17 Spółdzielnia poszukuje kandydata
2020-08-19/2020-09-02 Ogłoszenie COVID-19
2020-08-17/2020-09-01 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz rozbiórka komina i remont balkonów na budynku wraz z robotami towarzyszącymi finan. ze środków własnych
2020-08-12/2020-08-14 Przerwa w dostawie ciepłej wody
2020-06-04/2020-08-11 Spółdzielnia zatrudni pracownika
2020-07-15/2020-07-29 Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników na odpady o pojemności 1100 l
2020-07-15/2020-07-29 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni
2020-07-15/2020-07-29 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe z wymianą stolarki okiennej
2020-06-23/2020-07-07 Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza gazowego, instalacji gazowej wraz z dwoma piecami kondensacyjnymi HOVAL w kotłowni, dwóch kominów, instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi projektami i przedmiarami prac
2020-06-23/2020-07-07 Przetarg nieograniczony na wykonanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzględnieniem ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu HORIZON 2020 RPO woj.pomors
2020-06-23/2020-07-07 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo finansowanych z instrumentu finansowego ELENA w ramach programu HORIZON 2020 RPO woj. pomorskiego
2018-11-30/2020-06-29 Regulamin Zasad technicznego prowadzenia...
2020-06-04/2020-06-16 Zaproszenie na spotkanie
2020-06-02/2020-06-13 Ogłoszenie 12.06.2020r. biuro nieczynne
2020-05-06/2020-05-20 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych i wiatrołapów
2020-05-06/2020-05-20 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2014-2020 oraz rozbiórka komina i remont balkonów na budynku wraz z robotami towarzyszącymi finan. ze środków własnych
2020-05-05/2020-05-06 Bezpłatna Premiera Spektaklu online Baśń o rycerzu bez konia
2020-04-08/2020-04-14 Życzenia Wielkanocne 2020r.
2020-03-23/2020-04-11 Komunikat kasa nieczynna
2020-03-13/2020-03-17 Ogłoszenie podzielniki
2020-03-02/2020-03-16 Dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania oraz indywidualnego serwisu rozliczania kosztów ciepła
2020-03-02/2020-03-16 Okresowa kontrola stanu technicznego grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego
2020-03-02/2020-03-16 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych osiedli SM Kaszuby w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2020-03-11/2020-03-15 Ogłoszenie 11.03.2020r.
2020-02-10/2020-02-18 Spotkanie mieszkańców 17.02.2020r.
2020-02-06/2020-02-08 Ogłoszenie 07.02.2020r.
2020-01-14/2020-01-29 Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego
2020-01-13/2020-01-21 Zaproszenie
2019-12-23/2020-01-10 Dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania oraz indywidualnego serwisu rozliczania kosztów ciepła
2019-12-23/2020-01-10 Wykonanie robót dociepleniowych 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i remont balkonów
2019-01-28/2019-12-30 Plan pracy Rady Nadzorczej I półrocze 2019
2019-12-18/2019-12-26 Życzenia Bożonarodzeniowe 2019r
2019-12-23/2019-12-25 Ogłoszenie 24.12.2019r.
2019-12-09/2019-12-16 Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 16.12.2019r.
2019-10-21/2019-10-29 Przetarg nieograniczony w formie ustnej lisytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i zbycie własności znajdującego się na nieruchomości budynku niezamieszkalnego
2019-09-23/2019-09-30 Przetarg nieograniczony w formie ustnej lisytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i zbycie własności znajdującego się na nieruchomości budynku niezamieszkalnego
2019-09-05/2019-09-25 Ogłoszenie
2019-09-02/2019-09-17 Przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na zbycie prawa własności nieruchomości
2019-09-02/2019-09-16 Przetarg nieograniczony na projekt przyłącza gazowego i instalacji gazowej w kotłowni wraz z wykonaniem zaprojektowanych prac z robotami towarzyszącymi
2019-07-23/2019-08-06 Przetarg nieograniczony na remont kapitalny dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi
2019-07-02/2019-07-16 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych
2019-07-02/2019-07-16 Przetarg ograniczony na wykonanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z uwzględnieniem ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
2019-06-18/2019-06-25 Spotkanie mieszkańców 24.06.2019r.
2019-06-12/2019-06-16 Festyn w Kartuzach 15.06.2019r.
2018-06-18/2019-06-09 Festyn w Kartuzach 17.06.2018r.
2018-06-04/2019-06-09 Festyn w Sierakowicach 03.06.2018r.
2017-10-03/2019-06-09 Festyn w Kartuzach 11.06.2017r.
2017-10-03/2019-06-09 Festyn w Żukowie w dniu 10.09.2017
2018-09-18/2019-06-09 Konkurs na Najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku 2018r.
2019-05-13/2019-05-27 Spotkanie Seniorów 27.05.2019r.
2019-03-27/2019-05-11 Ogłoszenie
2019-04-12/2019-05-04 Biuro nieczynne
2019-04-15/2019-04-22 Życzenia Wielkanocne 2019r.
2019-04-05/2019-04-08 Przerwa w dostawie wody
2019-04-05/2019-04-07 Dotyczy mieszkańców Osiedla Wybickiego 14
2019-03-27/2019-03-27 Ogłoszenie
2018-12-07/2019-03-26 Lokal do wynajęcia Osiedle Derdowskiego
2018-01-31/2019-03-21 Spotkania integracyjne
2018-02-21/2019-03-21 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości 2017r.
2019-03-12/2019-03-18 Ogłoszenie 18.03.2019r.
2019-02-04/2019-02-26 Przetarg nieograniczony na modernizację kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi
2019-02-04/2019-02-26 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni
2019-02-04/2019-02-26 Przetarg nieograniczony na koszenie trawników na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby
2019-02-04/2019-02-26 Przetarg nieograniczony na wymianę ciepłomierzy
2019-02-04/2019-02-25 Przetarg nieograniczony na remont kapitalny dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi
2019-02-04/2019-02-25 Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego
2019-02-04/2019-02-25 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe-malowanie klatek schodowych wraz z wymianą balustrad
2019-02-04/2019-02-25 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku O.Sikorskiego 2 w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2019-02-12/2019-02-19 Spotkanie Seniorów 18.02.2019r.
2019-01-17/2019-01-29 Ogłoszenie 28.01.2019r.
2018-12-03/2018-12-29 Życzenia Bożonarodzeniowe 2018
2017-12-08/2018-12-27 Regulamin wynagradzania Członków Zarządu i Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2016-10-27/2018-12-27 Regulamin najmu lokali uzytkowych oraz dzierzawy terenu w SM Kaszuby
2018-12-17/2018-12-25 Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej nieczynne
2014-09-29/2018-12-07 Regulamin wewnętrznej procedury udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2018-11-05/2018-11-28 Przetarg nieograniczony na najem lokalu uzytkowego położonego w Kartuzach O.Derdowskiego 5
2016-12-05/2018-11-27 Regulamin Gospodarki Finansowej SM Kaszuby w Kartuzach
2014-03-06/2018-11-27 Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2018-10-17/2018-11-03 Ogłoszenie 02.11.2018r.
2018-09-10/2018-09-24 Ogłoszenie
2018-08-30/2018-09-17 Zaproszenie na spotkania
2018-06-19/2018-08-29 Konkurs Najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku
2018-07-18/2018-08-09 Bezpłatny kurs z j. angielskiego i z j.niemieckiego
2018-07-16/2018-07-27 Ogłoszenie
2018-06-11/2018-06-17 Festyn w Kartuzach 17.06.2018r.
2018-02-21/2018-06-15 Oferty pracy
2018-06-04/2018-06-11 Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby
2018-05-25/2018-06-05 Plakat Kartuski Budżet Obuwatelski
2018-05-29/2018-06-03 Festyn w Sierakowicach
2018-03-28/2018-04-02 Życzenia Wielkanocne
2018-03-29/2018-03-31 Godziny otwarcia kasy Spółdzielni w dniu 30.03.2018r.
2018-02-01/2018-02-21 Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
2018-02-01/2018-02-21 Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia ścian piwnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi
2018-02-01/2018-02-21 Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
2018-02-01/2018-02-21 Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym
2018-02-01/2018-02-21 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych osiedli SM Kaszuby w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2018-02-01/2018-02-20 Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi
2018-02-01/2018-02-20 Przetarg nieograniczony na remont kapitalny dachów budynków mieszklanych wielorodzinnych oraz wykonywanie napraw bieżących dekarsko-blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi
2018-02-01/2018-02-20 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku O.Sikorskiego 9 oraz ul. Prokowskiej 29 w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2018-02-01/2018-02-20 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni
2018-01-03/2018-01-16 Zaproszenie na spotkania integracyjne
2018-01-08/2018-01-15 Przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę terenu pod garaże przenośne
2017-12-21/2018-01-02 Życzenia świąteczne
2014-01-02/2018-01-01 Lokal do wynajęcia
2017-10-02/2017-12-31 Wyniki konkursu na najpiekniejszy balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku w SM KASZUBY w Kartuzach 2017r.
2017-11-20/2017-12-22 Biuro Spółdzielni nieczynne
2017-10-13/2017-11-14 Harmonogram spotkań z mieszkańcami nieruchomości
2016-12-05/2017-11-14 Struktura organizacyjna
2017-01-12/2017-10-12 Nowy statut
2016-11-17/2017-10-12 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości 2016r.
2015-09-25/2017-10-12 Ogłoszenie dotyczące pamiątek i zdjęć nt.historii Spółdzielni
2013-09-27/2017-10-12 Zasady pozwalające zmniejszyć straty energii cieplnej.
2013-07-15/2017-10-12 Informacja nt. składowania gruzu
2016-09-12/2017-10-01 Festyn w Żukowie, pn. Grunt to Rodzinka
2016-09-21/2017-10-01 Wyniki konkursu na Najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku S.M. Kaszuby 2016r.
2016-12-07/2017-10-01 Mikołajki Sierakowice 2016r.
2016-12-13/2017-10-01 Wigilia Seniorów Członków Spółdzielni 2016r.
2017-07-19/2017-09-28 Lokal do wynajęcia
2017-09-05/2017-09-15 Nawadnianie instalacji c.o.
2017-09-01/2017-09-10 Festyn w Żukowie
2017-08-22/2017-08-31 Prośba do mieszkańców o poparcie wniosku w.s. budowy nowych urządzeń rekreacyjnych
2017-06-22/2017-07-12 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę i utwardzenie nawierzchni
2017-06-07/2017-07-10 Oferty pracy
2017-06-01/2017-06-16 Biuro Spółdzielni nieczynne - 16.06.2017r.
2017-06-08/2017-06-11 Festyn w Kartuzach w dniu 11.06.2017r.
2016-07-06/2017-05-28 Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016r.
2017-04-18/2017-05-03 Biuro Spółdzielni nieczynne - numery telefonów pogotowia lokatorskiego dla mieszkańców Żukowa
2017-04-18/2017-05-03 Biuro Spółdzielni nieczynne - numery telefonów pogotowia lokatorskiego dla mieszkańców Sierakowic
2017-04-18/2017-05-03 Biuro Spółdzielni nieczynne - numery telefonów pogotowia lokatorskiego dla mieszkańców Kartuz
2017-04-07/2017-04-17 Życzenia Wielkanocne
2017-01-30/2017-02-28 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych osiedli SM Kaszuby w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2017-01-10/2017-02-10 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i OC Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby 83-300 Kartuzy, ul. Sędzickiego 30, na okres od 1.04.2017 do 31.03.2018
2017-01-10/2017-02-09 Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych
2017-01-10/2017-02-09 Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia ścian piwnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi
2017-01-10/2017-02-09 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni
2017-01-10/2017-02-08 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe - malarskie
2017-01-10/2017-02-08 Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji CO w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
2017-01-10/2017-02-08 Przetarg nieograniczony na wykonywanie napraw bieżących dekarsko-blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi
2017-01-10/2017-02-08 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku O.Sikorskiego 6 oraz O.Wybickiego 27 w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2017-01-10/2017-01-10 TEST przetargi usługi
2016-12-06/2016-12-27 Życzenia Bożonarodzeniowe
2014-10-14/2016-12-05 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2016-10-14/2016-11-16 Harmonogram spotkań z mieszkańcami zasobów SM
2015-11-23/2016-11-16 Spotkanie z mieszkańcami nieruchomości
2015-11-24/2016-11-16 Spotkanie z mieszkańcami nieruchomości
2015-11-23/2016-11-16 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2016-10-17/2016-11-09 Zmiana terminu spotkania z mieszkańcami nieruchomości w Sierakowicach
2016-10-07/2016-11-01 Biuro i kasa Spóldzielni Mieszkaniowej
2016-10-07/2016-10-28 Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
2013-04-02/2016-10-26 Regulamin najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz udostępniania innych pomieszczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2016-10-24/2016-10-25 Przerwa w dostawie energii cieplnej w dniu 25.10.2016r.
2016-08-01/2016-10-06 Lokal użytkowy do wynajęcia
2016-09-02/2016-09-21 Zimowe utrzymanie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach w sezonie 2016.2017
2016-08-25/2016-09-19 Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby
2016-08-25/2016-09-19 Okresowa kontrola stanu technicznego grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
2016-08-25/2016-09-19 Remont, wymiana, utwardzenie nawierzchni
2016-08-30/2016-09-13 Nawadnianie instalacji c.o.
2016-06-14/2016-09-12 Oferta pracy
2015-10-07/2016-09-12 Zarejestrowane zmiany do statutu
2015-08-31/2016-09-12 Informacja nt. umorzenia postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew
2014-05-06/2016-09-12 Ogłoszenie dotyczące opłat abonamentowych za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Multimedia Polska Południe SA
2013-12-12/2016-09-12 Zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sierakowice
2013-09-06/2016-09-12 Informacja nt. utrzymania w należytym stanie technicznym i porządkowym drogi od ul. Leśnej do budynku nr 18 O.Wybickiego
2016-09-02/2016-09-11 Festyn Grunt to Rodzinka w Żukowie
2016-05-30/2016-09-08 Festyn w Kartuzach, pn.: Redosno Familio
2016-06-24/2016-09-08 Konkurs, pn. Najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku
2016-06-01/2016-09-08 Rowerek rehabilitacyjny dla dziecka niepełnosprawnego.
2015-11-24/2016-09-08 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2016-07-14/2016-08-16 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni
2016-07-14/2016-08-16 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku O.Sikorskiego 6 oraz O.Wybickiego 27 w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2016-01-21/2016-06-30 Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2016r.
2016-05-18/2016-06-13 Konkurs na zastępcę Prezesa ds. Technicznych
2015-12-15/2016-05-31 Wigilia Seniorów Członków Spółdzielni 2015r.
2015-12-08/2016-05-31 MIkołajki w Sierakowicach 2015r.
2015-09-30/2016-05-31 Wyniki konkursu na Najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku SM Kaszuby w 2015 r.
2015-09-15/2016-05-31 Festyn w Sierakowicach, pt.: Pożeganie Lata
2015-07-01/2016-05-31 Festyn rodzinny BAWMY SIĘ RAZEM 2015r.
2016-05-18/2016-05-29 Festyn w Kartuzach na O.Wybickiego
2015-09-21/2016-05-17 Instruktor fitness
2016-04-08/2016-05-03 Biuro Spółdzielni nieczynne
2016-04-08/2016-04-29 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położónego w Kartuzach O.Wybickiego 25.37
2016-03-08/2016-03-30 Przetarg nieograniczony na koszenie trawnikó w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2016-03-16/2016-03-28 Życzenia wielkanocne 2016r.
2016-03-15/2016-03-18 Drugi termin wymiany wodomierzy
2016-01-27/2016-03-17 Ogłoszenie dotyczące wymiany wodomierzy
2016-02-19/2016-03-15 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i OC Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY na okres od 01.04.2016 do 31.03.2017
2016-01-26/2016-03-03 Przetargi nieograniczone
2016-02-09/2016-03-01 Przetarg na ustanowienie odrębnej włsności lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach O.Wybickiego 25.37
2016-02-01/2016-02-01 Regulamin finasowania i rozliczania termomodernizacji i remontów w nieruchomościach budynkowych Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY w Kartuzach
2016-02-01/2016-02-01 Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2016-01-07/2016-01-25 Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach O.Wybickiego 25.37
2015-07-24/2016-01-15 Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2015r.
2015-12-28/2016-01-10 Odczyty wodomierzy
2015-12-15/2015-12-31 Mikołajki w Żukowie 2015r.
2015-12-03/2015-12-28 24.12.2015r. Spółdzielnia nieczynna
2015-12-07/2015-12-28 Życzenia świąteczne
2015-11-02/2015-12-07 Konkurs na zastępcę Prezesa ds. Technicznych
2015-09-29/2015-11-04 Terminy spotkań z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości na październik i listopad 2015r.
2015-09-15/2015-10-12 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy istniejących na wodomierze z odczytem radiowym, dostawę i wdrożenie systemu zdalnych odczytów, elektroniczną ewidencję odczytanych stanów zużycia wody, transmisję danych do programu komputerowego
2013-07-15/2015-10-06 Ważne informacje nt. wywozu śmieci
2015-09-01/2015-10-04 Informacja nt. aerobiku
2015-09-15/2015-10-02 Przetarg na zimowe utrzymanie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach w sezonie 2015.2016
2015-09-21/2015-09-28 Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 28.09.2015r.
2015-09-10/2015-09-24 Nawadnianie instalacji c.o.
2015-08-24/2015-09-14 Przetarg nieograniczony na okresową kontrolę stanu technicznego grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrolę instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego
2015-08-24/2015-09-14 Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego
2015-09-01/2015-09-12 Festyn Rodzinny POŻEGNANIE LATA w Sierakowicach
2015-06-29/2015-08-31 Aerobik - Przerwa Wakacyjna
2015-06-29/2015-08-31 Ogłoszenie o konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku
2014-11-20/2015-08-31 Informacja dotycząca wymiany wodomierzy
2014-10-14/2015-08-31 AWARIA FAXU
2014-12-11/2015-08-31 Nowy statut
2015-01-12/2015-08-31 Koncepcja zagospodarowania osiedli Spółdzielni
2015-07-30/2015-08-17 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe
2015-07-30/2015-08-17 Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni
2015-07-01/2015-07-28 Przetarg nieograniczony na remont dachu z wymianą pokrycia i wzmocnieniem konstrukcji dachu wraz z przybudówkami budynku wielorodzinnego na Os. Wichrowe Wzgórze 1 oraz remont dachu kotłowni w Sierakowicach.
2015-07-22/2015-07-23 Brak ciepłej wody w dniach 22 i 23 lipca 2015r. w budynkach położónych na O.Wybickiego od nr 19 do nr 32
2014-08-21/2015-07-23 Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2014r.
2015-01-19/2015-07-01 Rozstrzygnięcie konkursu ŚWIĘTA W SPÓŁDZIELNI
2015-01-07/2015-07-01 Wigilia Seniorów Członków Spółdzielni 2014
2015-01-07/2015-07-01 Mikołajki w Sierakowicach
2014-10-15/2015-07-01 Wyniki konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku SM 2014r.
2015-03-13/2015-06-28 Informacja o rozpoczęciu remontów
2015-02-20/2015-06-28 Protokół ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego w sprawie wymiany wodomierzy z dnia 9.02.2015r.
2015-02-13/2015-06-28 Bezpłatny aerobik
2015-01-08/2015-06-28 Informacja o planowanych remontach na mieniu wspólnym w roku 2015
2014-12-05/2015-06-28 Informacja nt. sezonu zimowego
2014-10-14/2015-06-28 Znaleziono klucze
2014-09-03/2015-06-28 Informacja o planowanych remontach
2013-09-25/2015-06-28 Montaż nowych osłon balkonowych
2015-05-28/2015-06-26 Harmonogram procedury przygotowania do Walnego Zgromadzenia
2015-05-28/2015-06-26 Informacja nt. wyłożenia materiałów Walnego Zgromadzenia 2015
2015-05-25/2015-06-15 Oferta pracy
2015-06-03/2015-06-15 Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 15.06.2015r.
2015-03-13/2015-06-15 KONKURS PODWÓRKO NIVEA
2015-05-20/2015-06-07 Biuro Spółdzielni nieczynne
2013-12-24/2015-06-05 Odczyty wodomierzy
2014-07-09/2015-05-27 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2014r.
2015-05-06/2015-05-25 Przetarg nieogrniczony na modernizację instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
2015-05-06/2015-05-25 Wykonywanie napraw bieżących dekarsko-blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi
2015-04-24/2015-05-07 Przetarg nieograniczony na najem lokalu
2015-04-16/2015-05-04 Odwołane zajęcia aerobiku w dniu 04.05.2015r.
2015-04-13/2015-04-28 Koszenie trawników w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2015-04-01/2015-04-23 Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2014-03-06/2015-04-22 Plan pracy Zarządu na I półrocze 2014r.
2014-02-27/2015-03-18 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2015-02-16/2015-03-16 Opłata za posiadanie psa
2015-02-24/2015-03-11 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych osiedli S.M. KASZUBY w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi
2015-02-24/2015-03-11 Wykonanie projektu remontu dachów budynku Os. Wichrowe Wzgórze 1 i kotłowni w Sierakowicach, z uwzględnieniem orzeczenia technicznego dotyczącego dachu budynku mieszkalnego
2015-02-24/2015-03-10 Remont, wymiana, utwardzenie nawierzchni
2015-02-24/2015-03-10 Roboty remontowe
2015-02-24/2015-03-10 Wymiana stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych
2015-02-10/2015-02-18 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Ciepłowniczo-Termomodernizacyjnej
2015-01-15/2015-02-09 Bezpłatny aerobik w Spółdzielni
2015-01-30/2015-02-09 Informacja dla osób, które zapisały się na zajęcia aerobiku
2015-02-09/2015-02-09 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie wymiany wodomierzy
2014-12-10/2015-01-10 KONKURS ŚWIĄTECZNY
2014-06-17/2015-01-07 Festyn Rodzinny WITAJCIE WAKACJE 2014
2014-10-07/2015-01-07 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2014-10-14/2015-01-07 Nowy Statut
2014-01-02/2014-12-31 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2014-12-10/2014-12-18 Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 18.12.2014r.
2014-11-13/2014-11-28 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy istniejących na wodomierze z odczytem radiowym
2014-10-27/2014-11-10 Biuro Spółdzielni nieczynne
2014-10-24/2014-11-07 Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach O.Derdowskiego
2014-10-22/2014-10-29 Zmiana terminu spotkań z mieszkańcami budynków O.Wybickiego 11, 12 i 12A
2014-03-06/2014-10-23 Działka na sprzedaż
2014-10-10/2014-10-13 Przerwa w dostawie ciepła dla budynków O.Wybickiego 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27
2014-09-16/2014-10-02 Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie zasobów SM Kaszuby w Kartuzach w sezonie 2014.2015
2014-08-26/2014-09-29 Przetarg nieograniczony na okresową kontrolę stanu technicznego grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontroli instalacji gazowej
2014-09-25/2014-09-26 Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej
2014-09-08/2014-09-25 Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych
2013-12-09/2014-09-23 Oferta pracy - inspektor ds.instalacji sanitarnej
2014-09-03/2014-09-13 Nawadnianie instalacji c.o.
2014-09-05/2014-09-10 Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej
2013-06-05/2014-08-31 Ogłoszenie o konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku
2014-07-28/2014-08-25 Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego
2014-07-07/2014-08-11 Przetarg nieograniczony na remont chodników
2013-12-27/2014-06-30 Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2014r.
2014-06-06/2014-06-28 Informacja nt. wyłożenia materiałów Walnego Zgromadzenia 2014
2014-06-06/2014-06-28 Wybory do Rady Nadzorczej
2014-06-09/2014-06-28 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2014r.
2014-06-16/2014-06-21 Biuro Spółdzielni nieczynne
2013-09-17/2014-06-16 Wyniki konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku SM 2013r.
2013-12-09/2014-06-16 Wigilia Seniorów Członków Spółdzielni 2013
2014-05-05/2014-06-09 Przetargi na remont płyt balkonowych i kominów
2014-02-19/2014-06-08 Ważna informacja dotycząca gospodarowania rozsądnie ciepłem
2013-05-31/2014-06-05 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 2013r.
2014-04-18/2014-05-26 Przetarg na modernizację instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych w Kartuzach i Żukowie
2014-04-04/2014-05-05 Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
2014-04-14/2014-05-04 Biuro Spółdzielni Nieczynne
2014-03-20/2014-04-29 Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
2014-03-17/2014-04-28 Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach O.Derdowskiego
2014-03-14/2014-04-02 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych
2014-01-09/2014-03-31 Szukamy miejsca gdzie miałaby powstać SIŁOWNIA PLENEROWA
2014-02-20/2014-03-24 Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
2013-10-17/2014-03-05 Lokal użytkowy do wynajęcia
2013-07-26/2014-03-05 Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2013r.
2014-02-07/2014-02-28 Przetarg na ubezpieczenie majątku i OC Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach w okresie od 01.04.2014r. do 31.03.2015r.
2014-02-25/2014-02-26 Awaria sieci ciepłowniczej na O.Derdowskiego, O.Sikorskiego i ul.Jeziornej 36
2013-11-29/2014-02-15 UWAGA OSZUŚCI !!!
2014-01-16/2014-01-20 Spotkanie informacyjne organizowane przez Urząd Skarnbowy w Kartuzach
2013-12-24/2013-12-31 Wiersz o świętach
2013-12-09/2013-12-20 Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Kartuzach O.Derdowskiego
2013-10-31/2013-12-09 Przetarg na zbycie nieruchomości niezbudowanej Kartuzy O.Derdowskiego
2013-09-03/2013-12-08 Demontaż płyt balkonowych
2013-05-28/2013-12-08 Stanowisko GIODO ws. deklaracji śmieciowych
2013-05-16/2013-12-08 Informacja Zarządu Spółdzielni dotycząca ZEC SPEC-PEC-u
2013-04-19/2013-12-08 Pismo wzywające do usnunięcia naruszeń prawa w sprawie śmieci i skarga Spółdzielni do WSA
2013-01-07/2013-12-08 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dot. m.in. O.Sikorskiego w Kartuzach
2013-07-08/2013-12-08 Festyn Rodzinny WITAJCIE WAKACJE 2013
2013-09-18/2013-12-02 Oferty pracy
2013-10-07/2013-11-26 Spotkania z mieszkańcami nieruchomości
2013-10-11/2013-11-04 Przetarg na dostawę peletu
2013-10-16/2013-10-21 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych w dniu 21.10.2013r.
2013-10-03/2013-10-18 Przetarg na zimowe utrzymanie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
2013-09-06/2013-09-30 Dzierżawa gruntu w celu posadowienia garaży
2013-09-23/2013-09-27 Rozpoczęcie sezonu grzewczego
2013-08-30/2013-09-24 Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej Kartuzy os.Derdowskiego
2013-09-03/2013-09-23 Przetarg na wykonanie okresowych przeglądów kominowych i instalacji gazowej
2013-09-09/2013-09-16 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach O.Derdowskiego 1m.32
2013-08-07/2013-09-15 Rozliczenie c.o.
2013-08-09/2013-09-09 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach O.Derdowskiego 1 m. 32
2013-08-02/2013-09-02 Awaria oświetlenia zewnętrznego w Kartuzach na O.Sikorskiego i O.Wybickiego
2013-08-02/2013-08-20 Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach O.Derdowskiego
2013-07-22/2013-08-12 Przetarg na likwidację osłon śmietnikowych wraz z robotami towarzyszącymi na O.Wichrowe Wzgórze w Sierakowicach oraz przy ul. Sędzickiego w Kartuzach
2013-07-29/2013-08-12 Przetarg na pogotowie lokatorskie i wod-kan i c.o.
2013-07-19/2013-07-26 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach ul. Sędzickiego 24.36
2013-07-03/2013-07-19 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu położonego w Kartuzach ul.Sędzickiego 24.36
2013-07-03/2013-07-19 Przetarg na najmem lokalu użytkowego położonego w Kartuzach ul. Jeziorna 19
2013-06-27/2013-07-17 Przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kartuzach O.Derdowskiego
2013-06-27/2013-07-15 Przetarg na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji piorunochronnych w budynkach SM Kaszuby
2013-07-15/2013-07-15 Harmonogram wywozu odpadów - Kartuzy
2013-06-14/2013-07-08 Przetargi na remonty, rozbudowę miejsc parkingowych,budowę drogi dojazdowej
2013-06-27/2013-07-06 Festyn rodzinny
2013-05-10/2013-07-02 Oferta sprzedaży mieszkania
2013-05-20/2013-07-01 Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych
2013-06-12/2013-06-28 Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Kartuzach ul. Jeziorna 19
2013-05-17/2013-06-24 Przetarg na wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia ścian piwnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych
2013-06-04/2013-06-20 Przetarg na najem garażu
2013-05-17/2013-06-17 Przetarg na roboty remontowe
2013-05-07/2013-06-11 Lokal użytkowy do wynajęcia
2013-04-26/2013-05-27 Przetarg na modernizację c.o.
2013-04-30/2013-05-25 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2013r.
2013-04-29/2013-05-20 Przetarg na najem lokalu użytkowego
2013-05-16/2013-05-19 Spotkanie Mieszkańców Z Burmistrz Miasta Kartuzy
2013-04-23/2013-05-13 Przetarg na remont nawierzchni asfaltowej
2013-04-26/2013-05-10 Zakończenie sezonu grzewczego
2013-04-10/2013-05-08 Ważne informacje w sprawie śmieci dla mieszkańców Gminy Sierakowice
2013-04-04/2013-05-08 Ważna informacja w sprawie śmieci dla mieszkańców Gminy Kartuzy i Żukowo
2013-04-18/2013-05-03 Biuro Spółdzielni Nieczynne
2013-04-10/2013-04-29 Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu ul.Sędzickiego 24 m.36
2013-01-23/2013-03-12 Ustawa śmieciowa - ważne informacje
2013-02-14/2013-03-04 Przetarg na wykonanie napraw bieżących dekarsko-blacharskich
2013-01-25/2013-01-30 Posiedzenie Komisji Konkursowej
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy