Login: Hasło:
aaa
Regulamin Walnego Zgromadzenia

...
Węsiora Martyna _ 2018-06-22 08:15:55
Regulamin zasad i trybów udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM Kaszuby w Kartuzach
 Regulamin zasd i trybów udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM Kaszuby w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2018-06-22 08:14:27
Regulamin wynagradzania Członków Zarządu i Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach

...
Klinkosz Edyta _ 2017-12-08 11:15:33
Regulamin Gospodarki Finansowej SM Kaszuby w Kartuzach
Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,KASZUBY” w Kartuzach

Dział I Podstawa prawna ...
Węsiora Martyna _ 2016-12-05 14:06:07
Regulamin najmu lokali uzytkowych oraz dzierzawy terenu w SM Kaszuby
 Regulamin najmu lokali  użytkowych oraz dzierżawy terenu
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach
 
§ 1
...
Węsiora Martyna _ 2016-10-27 09:43:03
Regulamin Rady Nadzorczej
 Regulamin
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach 
...
Węsiora Martyna _ 2016-07-12 09:09:41
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
 
 Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni M ieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2016-03-03 13:00:00
Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w KartuzachREGULMAIN ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KASZUBY" W KARTUZACH
...
Węsiora Martyna _ 2016-01-12 10:34:12
Regulamin Zarządu
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “KASZUBY” W KARTUZACH
 
...
Węsiora Martyna _ 2016-01-12 08:14:26
Regulamin używania lokali i porządku domowego
 Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ...
Węsiora Martyna _ 2016-01-11 14:15:48
Regulamin wewnętrznej procedury udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
REGULAMIN
WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KASZUBY” W KARTUZACH
§ 1
1. Regulamin określa wewnętrzną procedu ...
Klinkosz Edyta _ 2015-07-24 13:43:53
Regulamin zasad technicznego prowadzenia i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz rozliczania opłat za media w SM KASZUBY
 Regulamin zasad technicznego prowadzenia i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz rozliczania opłat za media w
SM KASZUBY
§ 1
Zakres regulaminu
...
Klinkosz Edyta _ 2015-07-24 12:03:48
Regulamin konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku
 Regulamin
konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku S.M. „Kaszuby”
§ 1

1. Niniejszy regul ...
Klinkosz Edyta _ 2015-06-29 15:36:59
Regulamin wyboru członków komisji przetargowej
Regulamin
wyboru członków Komisji Przetargowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 11 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach Rada Nadzorcza Spó ...
Klinkosz Edyta _ 2015-05-19 11:40:36
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
REGULAMIN

rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach
I. PODSTAWOWE ...
Klinkosz Edyta _ 2014-03-06 14:13:18
Regulamin określający sposób przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
 REGULAMIN
określający sposób przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach
  ...
Klinkosz Edyta _ 2014-01-21 11:07:25
Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali
REGULAMIN
ZASAD WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI
I. ZASADY OGÓLNE
1. Podstawę wszczęcia postępowania windykacyjnego stanowi art. 4 Ustawy o Spółdzielniach
M ...
Klinkosz Edyta _ 2013-07-15 11:15:32
Regulamin określający zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości
 
REGULAMIN
określający zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach
Częścią wspólną nieruchomości jest grunt oraz te części budy ...
Klinkosz Edyta _ 2012-10-02 08:31:39
Regulamin aukcji na dzierżawę gruntu pod garaż o konstrukcji blaszanej
Regulamin aukcji
na dzierżawę gruntu pod garaż o konstrukcji blaszanej
 

§1 Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone w trybie aukcji ( ustnej ) i jest jawne ...
Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 13:26:55
Regulamin konkursu na projekt graficzny logo SM Kaszuby
Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby". ...
Klinkosz Edyta _ 2011-02-04 08:11:30
Regulamin budowy garaży w zasobach SM KASZUBY
REGULAMIN
BUDOWY GARAŻY W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ ,,KASZUBY” W KARTUZACH
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach Miesz ...
Klinkosz Edyta _ 2010-04-13 10:15:04
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Regulamin
Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowe
,,KASZUBY” w Kartuzach
 
§ 1

Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą na podstawie
Statutu ...
Klinkosz Edyta _ 2010-02-12 12:32:08
Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej
R E G U L A M I N
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KASZUBY”
w K a r t u z a c h
 
§ 1
...
Klinkosz Edyta _ 2010-02-12 12:24:18
Regulamin Komisji Organizacyjno Samorządowej
R E G U L A M I N
Komisji Organizacyjno – Samorządowej i Społeczno - Wychowawczej
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KASZUBY”
w K a r t u z a c h

§ 1
Komisja Organizacyjno - Samorządowa i Społeczno - Wychowawcza zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadz ...
Administrator _ 2009-10-26 23:10:47
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy