Login: Hasło:
aaa
Regulamin zasad technicznego prowadzenia i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz rozliczania opłat za media w SM
Regulamin zasad technicznego prowadzenia i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz rozliczania opłat za media w S.M. "Kaszuby" w ...
Węsiora Martyna _ 2021-09-07 12:55:19
Regulamin Zarządu
 Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2019-04-30 12:50:47
Regulamin używania lokali i porządku domowego
 Regulamin używania lokali i porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2019-04-30 12:45:14
Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej
 Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" ...
Węsiora Martyna _ 2019-01-09 08:30:00
Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej
 Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" ...
Węsiora Martyna _ 2018-12-28 12:30:50
Regulamin wynagradzania Członków Zarządu i Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Regulamin wynagradzania Członków Zarządu i Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby"  ...
Węsiora Martyna _ 2018-12-28 11:53:00
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach
Uchwała nr 23/1361/18 z dnia 17.12.2018r.
Uchwała nr 13/1351/18 z dnia 29.10.2018r.
w sprawie. zmiany Regu ...
Węsiora Martyna _ 2018-12-28 11:26:33
Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby
 Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2018-12-04 09:39:24
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali
 Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w SM "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2018-12-04 09:37:06
Regulamin określający sposób przeprowadzenia przetargu...
 Regulamin określający sposób przeprowadzania przetragu na ustanowienie odrębnej własności lokali w SM "Kaszuby" ...
Węsiora Martyna _ 2018-11-30 10:20:09
Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej
 Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2018-11-19 08:44:27
Regulamin przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w Spółdzielni Mieszkaniowej
 Regulamin przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg i wniosków złożonych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2018-11-19 08:41:18
Regulamin Instrukcji kancelaryjnej i instrukcji prowadzenia archiwum zakładowego w Spółdzielni Mieszkaniowej
 Instrukcja kancelaryjna i instrukcja prowadzenia archiwum zakładowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2018-11-19 08:39:02
Regulamin Walnego Zgromadzenia

...
Węsiora Martyna _ 2018-06-22 08:15:55
Regulamin zasad i trybów udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM Kaszuby w Kartuzach
 Regulamin zasd i trybów udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w SM Kaszuby w Kartuzach ...
Węsiora Martyna _ 2018-06-22 08:14:27
Regulamin Rady Nadzorczej
 Regulamin
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach 
...
Węsiora Martyna _ 2016-07-12 09:09:41
Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w KartuzachREGULMAIN ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KASZUBY" W KARTUZACH
...
Węsiora Martyna _ 2016-01-12 10:34:12
Regulamin określający zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości
 
REGULAMIN
określający zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach
Częścią wspólną nieruchomości jest grunt oraz te części budy ...
Klinkosz Edyta _ 2012-10-02 08:31:39
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Regulamin
Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowe
,,KASZUBY” w Kartuzach
 
§ 1

Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą na podstawie
Statutu ...
Klinkosz Edyta _ 2010-02-12 12:32:08
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy