Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Węsiora Martyna _ 2018-09-10 11:44:32
Ogłoszenie

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" informuje, że w dniach od 17.09.-24.09.2018r. przystąpimy do nawadniania instalacji c.o. W związku z powyższym prosimy o odkręcenie zaworow grzejnikowych oraz zwrócenie uwagi na ewentualne przecieki instalacji c.o.

Jednocześnie informujemy, że po wykonaniu prac nawadniających nie będzie możliwości wymiany grzejników do końca sezonu grzewczego.

Węsiora Martyna _ 2018-09-10 11:43:59
Bezpłatny kurs językowy

Węsiora Martyna _ 2018-08-30 09:59:41
Spotkania integracyjne

W dniu 15.01.2018r. w świetlicy Spółdzielni odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne mieszkańców. Relację z wydarzenia zamieścił "Kurier Kartuski".

Na kolejne spotkanie zapraszamy po wakacjach.

 

Węsiora Martyna _ 2018-07-06 13:04:49
Spotkania z mieszkańcami nieruchomości 2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" w Kartuzach informuje, iż w dniu 12.12.2017r. zostały zakończone zebrania Zarządu z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości zasobów Spółdzielni. Protokóły z zebrań znajdują się w zakładkach:

Spółdzielnia->zasoby->Kartuzy

Spółdzielnia->zasoby->Sierakowice

Spółdzielnia->zasoby->Żukowo

Klinkosz Edyta _ 2018-02-21 16:55:38
Pracownicy Spółdzielni oraz pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni wyposażeni w imienne identyfikatory

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” informuje, że pracownicy Spółdzielni zostali wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem według wzoru przedstawionego poniżej.

Ponadto pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni również posiadają stosowne identyfikatory bez zdjęcia.

W związku z powyższym od osób podających się za pracownika Spółdzielni bądź pracowników firm wykonujących prace na zlecenie Spółdzielni  należy żądać okazania identyfikatora i sprawdzenia czy jest zgodny z przedstawionym wzorem.

WZÓR IDENTYFIKATORA:

Klinkosz Edyta _ 2017-10-16 14:10:41
Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach

wynajmie lokal  w budynku nr 1 O/Sikorskiego w Kartuzach

o pow. podstawowej 73,4 moraz pomieszczenia magazynowe o pow.68,6 m2  .

Wszelkie informacje można uzyskać

w administracji tel. nr 58 681 05 82.

Klinkosz Edyta _ 2016-11-02 13:07:45
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy