Login: Hasło:
aaa
Telefony alarmowe

Pogotowie lokatorskie
Elektryk: 603-748-527
Hydraulik: Kartuzy, Żukowo  - 606 122 730
                   Sierakowice         - 607 378 051

Gaz: Żukowo - 781 114 101

Policja  - 997
Dzielnicowy: Kartuzy - Os. Wybickiego, Sikorskiego, Derdowskiego,  ul.Sędzickiego, ul.Jeziorna
                       M.Wolski- 58 685-22-08
                       Kartuzy - O/XX-lecia PRL, ul. Prokowska
                       A.Gański- 58 685-22-07
            
                       Żukowo -  ul.Armii Krajowej
                       A.Damps-  58 685-21-81
            
                       Sierakowice - ul.Wichrowe Wzgórze
                       P.Hirsz-  58 685-21-65
 
Straż Miejska Kartuzy:  986
                           506-083-464
Numer alarmowy          : 112
Pogotowie ratunkowe : 999
Straż pożarna                : 998
Klinkosz Edyta _ 2017-04-18 10:17:36
Telefony SM Kaszuby

Telefony ogólne :  

               Sekretariat:           58 681-05-82, 
                    Dział Techniczny: 58 681-22-54, 
                    Księgowość:         58 681-29-82, 
                    Fax:                          58 681-22-54.

Telefony wewnętrzne :

                     Sekretariat :                                               - 31
                     Organizacyjny i zasobów Spółdzielni  - 42
                     Księgowość                                               - 32
                     Rozliczenie mediów                                 - 39
                     Kasa                                                             - 41
                     Dział techniczny                                        - 34, 37
                     Administracja                                            - 36,43

Klinkosz Edyta _ 2015-09-01 12:36:15
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy