Login: Hasło:
aaa
Gala jubileuszowa

 Podsumowaniem jubileuszowych obchodów 50-lecia Spółdzielni była okolicznościowa gala, która odbyła się 17 kwietnia 2012r. Była ona okazją do podziękowań i przekazania wyrazów szacunku tym wszystkim, którzy kształtowali pięćdziesięcioletni dorobek naszej Spółdzielni.

 
Spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim założycielom Spółdzielni oraz zasłużonym jej działaczom. Zebrali się wszyscy ci,  którzy w jakikolwiek sposób są lub byli związani ze spółdzielczością mieszkaniową i którym losy Spółdzielni nie są obojętne m.in. członkowie Rad Nadzorczych ubiegłych kadencji o najdłuższym stażu działalności, członkowie obecnej Rady Nadzorczej,  przewodniczący Rad Nadzorczych poprzednich kadencji, byli Prezesi Spółdzielni a także emerytowani i obecni pracownicy.
 
Na uroczystą Galę przybyli również:
 • Pan Zdzisław Gumkowski - Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej
 • Reprezentanci władz samorządowych współpracujących ze Spółdzielnią:
1.       Pani Mirosława Lehman – Burmistrz Gminy Kartuzy
2.       Pan Ryszard Duszyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach
3.       Pan Bogdan Łapa – Wicestarosta Powiatu Kartuskiego
4.       Pan  Mirosław Szutenberg – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego
5.       Pan Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice
6.       Pan Jerzy Żurawicz – Burmistrz Gminy Żukowo
 
 • Ksiądz Wojciech Głogowski z Parafii św. Wojciecha w Kartuzach
 • Pan Andrzej Gierszewski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Kościerzynie,
 • Pan Leonard Wieczorek – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino w Gdańsku
 
a także przedstawiciele organizacji , instytucji i firm współpracujących z naszą spółdzielnią.
 
Podczas spotkania Pani Mirosława Lehman – Burmistrz Gminy Kartuzy wręczyła wyróżnienia dla:
1.       Założycieli Spółdzielni:
 • Pana Zdzisława Nowak
 • Pana Józefa Fox
 
2.       Najstarszej mieszkanki zasobów Spółdzielni, mieszkanki Kartuz i członka Spółdzielni od 1969r.:
 • Pani Agnieszki Daszkowskiej
 
3.       Zasłużonej na rzecz mieszkańców:
 • Pani Krystyny Kliszewskiej
 
Pan Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice wręczył wyróżnienie dla:
 
wieloletniej działaczki na rzecz Osiedla położonego w Sierakowicach:
 • Pani Izabelli Piotrowskiej
 
Pan Jerzy Żurawicz –Burmistrz Gminy Żukowo wręczył wyróżnienia dla:
 
wieloletnich działaczy na rzecz Osiedla położonego w Żukowie:
 • Pana Józefa Gogolińskiego
 • Pana Ryszarda Karpus
 
Pan Zdzisław Gumkowski przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, wręczył nadawane przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Odznakami tymi została uhonorowana grupa wieloletnich działaczy:
1.       Pan Adam Wieczorek
2.       Pan Andrzej Kwidziński
3.       Pani Izabella Piotrowska
4.       Pan Zbigniew Basiński
5.       Pan Józef Fox
6.       Pan Jan Karczewski
7.       Pan Bronisław Piórek
 
Odznaki te otrzymali również obecni i emerytowani pracownicy:
1.       Pani Elżbieta Król-Rejter
2.       Pani Grażyna Hirsz
3.       Pani Brygida Smentoch
4.       Pan Tadeusz Szyca
5.       Pani Elżbieta Szymichowska
6.       Pani Teresa Dymek
7.       Pan Zygfryd Richert.
 
Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Karczewski oraz Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Kazimiera Tamkun wspólnie z Prezesem Zarządu Panem Piotrem Killman wręczyli jubileuszowe dyplomy członkom organów Spółdzielni a także jej pracownikom.
 
Obchody uroczystej Gali uświetnił występ Kaszubskiego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Słunôszka" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach prowadzonego pod przewodnictwem Pani Wioletty Stoltmann.
 
Część artystyczną zakończył występ profesjonalnego zespołu jazzowego „Agnieszka Łabuda TRIO”  w osobach Michał Zienkowski – gitara, Krzysztof Słomkowski – kontrabas, Agnieszka Łabuda – wokal.
 
Dziękujemy wszystkim gościom za udział w uroczystości, w szczególności następującym sponsorom:
1.       Towarzystwu Ubezpieczeń SA UNIQA Oddział w Gdańsku,
2.       Drukarni Nowator Papier i Poligrafia Sp. zo.o. w Kartuzach,
3.       Firmie Kapeo z Kartuz,
4.       Firmie Porter z Gdyni,
5.       Zakładowi Usługowo-Handlowemu Elmar Roman Lila z Łapalic,
6.       Firmie Henbud Henryk Czoska z Kartuz
7.       Restauracji „Kaszubska” z Kartuz
8.       Zakładowi Energetyki Cieplnej „SPEC-PEC” Spółka z o.o. z Kartuz,
9.       Firmie Sacer s.c. z Gdyni,
10.   Firmie Alpat Sp. J. z Gdyni-Witomino
 
a także:
1.       Gminie Kartuzy,
2.       Gminie Żukowo,
3.       Gminie Sierakowice.
 
Galeria zdjęć:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klinkosz Edyta _ 2012-04-20 11:46:02
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy