Login: Hasło:
aaa
Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 27.09.2021r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2021r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Plan Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2021r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Skład Rady Nadzorczej


SKŁAD RADY NADZORCZEJ W SM „KASZUBY” W KARTUZACH

KADENCJI 2017-2020  

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Grzesiak Wiktor

Przewodniczący RN

 

 

 

2.

Konkol Andrzej

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3.

Gostkowska Halina

Sekretarz RN 

 

 

 

4.

Korda Kurt

Członek RN

 

 

Komisja Rewizyjna

5.

Kotłowski Mirosław

Członek RN

 

 

Komisja Rewizyjna

6.

Kowalewska Bogumiła

Członek RN

 

 

Komisja Rewizyjna

7.

Rychert Zygmunt

Członek RN

 

 

Komisja Rewizyjna

8.

Rasielewska Maria

Członek RN

 

 

 

9.

Słowiński Leon

Członek RN

 

 

 

 

Klinkosz Edyta _ 2017-07-04 10:12:42
Termin posiedzeń Rady Nadzorczej

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do wyczerpania porządku obrad

Klinkosz Edyta _ 2015-07-24 13:14:39
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy