Login: Hasło:
aaa
Przetarg nieograniczony na remont, wymianę, utwardzenie nawierzchni

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-02 09:08:19
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dociepleniowych budynku O.Sikorskiego 9 oraz ul. Prokowskiej 29 w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-02 09:06:07
Przetarg nieograniczony na remont kapitalny dachów budynków mieszklanych wielorodzinnych oraz wykonywanie napraw bieżących dekarsko-blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-01 15:51:49
Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-01 15:48:50
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych osiedli SM Kaszuby w Kartuzach wraz z robotami towarzyszącymi

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-01 15:32:06
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-01 15:25:52
Przetarg nieograniczony na remont wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-01 15:17:14
Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia ścian piwnicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-01 15:12:12
Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

...
Klinkosz Edyta _ 2018-02-01 15:07:58
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy