Login: Hasło:
aaa
Zarys historyczny

 

50 Lat  Spółdzielni Mieszkaniowej „KASZUBY”
w Kartuzach
 
Dzień 10 lipca 1961 roku był dniem szczególnym w Kartuzach. W tym dniu w gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej odbyła się narada: „w sprawie założenia budownictwa mieszkaniowego”. Przewodniczyli jej pan Leon RopelKierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, oraz przedstawiciele Oddział Związku Spółdzielni Mieszkaniowych: pani Halina Ryttel oraz pan Stanisław Wójcik. W spotkaniu wzięli również udział zainteresowani mieszkańcy. Były to 23 osoby, które tego samego dnia założyły Spółdzielnię Mieszkaniową KASZUBY.
1)        Eugeniusz BINIAK – pracownik PPRN
2)        Helena BRONK – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Klukowej Huty
3)        Jan DZIEDZIC – agronom Państwowy Zwiazek Kółek Rolniczych,
4)        Otylia FLISIKOWSKA – nie prac.
5)        Józef FOKS - urzędnik PPRN
6)        Agnieszka GLEMBIN – nie prac.
7)        Danuta GRZENKOWICZ – sklepowa (Lisie Jamy)
8)        Jurand ITRYCH – ekonomista z Wytwórni Pomocy Naukowych
9)        Wacław KARCZEWSKI – tokarz z Chmielna
10)     Agnieszka KOWALSKA – nie prac.
11)     Daniel KUCHTA – przedszkole w Żukowie
12)     Jadwiga KUJAWSKA – mgr farmacji – Apteka Społeczna w Kartuzach
13)     Witold KUREK – Ośrodek transportu Leśnego
14)     Bernard KUSZOWSKI – ślusarz-mechanik Sanatorium w Dzierżążnie
15)     Jan LEMAŃCZYK – Spółdzielnia Kominiarz w Kartuzach
16)     Stanisław MALC – wiertacz z Przeds. Robót Hydrologicznych w Gdańsku
17)     Zdzisław NOWAK – ekonomista z PPRN
18)     Henryka OSOWICKA – pielęgniarka Sanatorium w Dzierżążnie
19)     Anna PAŁASZ – księgowa Gminnej Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Klukowej Huty
20)     Hubert PLICHTA – Kartuskie Zak. Prod. Materiałów Budowlanych
21)     Wincenty ŚMIŁOWSKI – monter kadłubowy w Stoczni Gdańskiej
22)     Danuta TYBOR – prac. PPRN
23)     Magdalena ZIELIŃSKA - Apteka Społeczna w Kartuzach
 
W tym samym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej „KASZUBY” w Kartuzach. Przyjęto na nim projekt statutu (oparty na wzorcowym statucie z uzupełnieniami) oraz powołało pierwsze organy SM Kaszuby:
 
Rada Nadzorcza :
1)    Przewodniczący – Józef FOKS,
2)    Z-ca Przewodniczącego - Magdalena ZIELIŃSKA
3)    Członek - Jadwiga KUJAWSKA
4)    Członek – Agnieszka KOWALSKA
5)    Członek – Jan LEMAŃCZYK
6)    Członek – Jurand ITRYCH
 
Zarząd :
1)    Przewodniczący Zarządu - Zdzisław NOWAK
2)    Z-ca Przewodniczącego - Anna PAŁASZ
3)    Członek Zarządu - Witold KUREK
 
Zebranie Założycielskie przyjęło również Plan Działalności Spółdzielni, a w nim program budowy pierwszego budynku z 18 mieszkaniami – nr 4 na osiedlu Dr. Majkowskiego (obecnie os. XX-Lecia PRL). Został on oddany do użytku w 1962 roku. Kolejnym budowanym przez Spółdzielnię budynkiem był budynek nr 1 na os. A. Zawadzkiego (obecnie Sikorskiego) który został oddany do użytku w 1966 roku. Pierwszym adresem powołanej S.M. KASZUBY była ulica Dworcowa 2.
 
Dzień 25 kwietnia 1965 roku w pewnym sensie również był znaczący w dziejach naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni, która miała się odtąd nazywać: Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY. Również w tym samym Walnym przyjęto uchwałę przejmującą od Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku budynek przy ul. Jeziornej 36, który obecnie jest najstarszym budynkiem w zasobach Spółdzielni i podobnie jak ona ma 50 lat.
 
To wszystko stało się 50 lat temu. Obecnie SM Kaszuby posiada 66 budynków mieszkalnych usytuowanych w Kartuzach na osiedlach Sikorskiego, Derdowskiego, Wybickiego, ul. Sędzickiego i Prokowskiej, w Sierakowicach i Żukowie, w których jest 2328 mieszkań. Z 23 członków założycieli z 10 lipca 1961 roku, Spółdzielnia rozrosła się do ponad 2950 członków w roku 2011. W tym okresie Zarządem kierowało 12 osób powoływanych kolejno na tę funkcje przez Rady Nadzorcze poszczególnych kadencji.
 

Z lewj strony: Pierwszy Prezes Spółdzielni i jeden z jej założycieli Pan Zdzisław Nowak

Z prawej strony: Prezes Spółdzielni Pan Piotr Killman

 

 

 

Klinkosz Edyta _ 2011-06-15 07:37:46
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy