Login: Hasło:
aaa
Protokóły ze spotkań z mieszkańcami nieruchomości 2017r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Spotkania z mieszkańcami nieruchomości 2016r.

 W dniu 26.10.2016r.  zakończone zostały zebrania Zarządu z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości zasobów w Kartuzach.

 
Tematyka zebrania obejmowała m.in.:
      ·        realizację funduszu remontowego za 2015r.,
      ·        wysokość zaległości czynszowych,
      ·        stan funduszu remontowego i obecnie obowiązującą stawkę,
     ·    dokonanie od dnia 01.01.2017r. w ramach składników opłat za lokale przesunięcia kwoty 0,20zł/1m2 p.u.l. z pozycji utrzymanie mienia Spółdzielni do pozycji fundusz remontowy. Odpis na fundusz remontowy wynosi 1,20zł/1m2 p.u.l. z wyłączeniem nieruchomości budynkowych: ul.Prokowska 29 (1,70zł/1m2 p.u.l.),
O/Sikorskiego 6 i 9 (1,70zł/1m2 p.u.l.), O/Wybickiego 5A (1,70zł/1m2 p.u.l.), O/Wybickiego 27 (1,70zł/1m2 p.u.l.), O/XX-Lecia 4 (1,70zł/1m2 p.u.l.). Odpis z tytułu utrzymania mienia wynosi 0,10zł/1m2 p.u.l,                                                                     ·     przygotowanie dokumentacji celem złożenia wniosku o dotację na docieplenie 4 budynków, tj.: O/Sikorskiego 6 i 9, O/Wybicki 27, ul.Prokowska 29.

Zobacz poniżej protokóły z zebrań w formie pliku PDF:

O/Wybickiego 1,2,3,4,5,6,7,8

O/Wybickiego 9,10,11,12,13

O/Wybickiego 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

O/Wybickiego 24,25,26,27,28,29,30,31,32

O/Sikorskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9

O/Derdowskiego 1,2,3,4

ul. Prokowska 27,29,31; O/XX-Lecia 4; ul. Jeziorna 36; ul. Sędzickiego 7,24,24A

Węsiora Martyna _ 2016-11-17 11:17:25
Zasoby Kartuzy

Kartuzy
ilość
mieszkań
1
O/Derdowskiego 1
45
2
O/Derdowskiego 2
75
3
O/Derdowskiego 3
90
4
O/Derdowskiego 4
60
5
ul.Sędzickiego 7
24
6
ul.Sędzickiego 24
36
7
ul.Sędzickiego 24A
28
8
O/Sikorskiego 1
25
9
O/Sikorskiego 2
25
10
O/Sikorskiego 3
25
11
O/Sikorskiego 4
25
12
O/Sikorskiego 5
45
13
O/Sikorskiego 6
58
14
O/Sikorskiego 7
25
15
O/Sikorskiego 8
25
16
O/Sikorskiego 9
25
17
O/Wybickiego 1
30
18
O/Wybickiego 2
40
19
O/Wybickiego 3
30
20
O/Wybickiego 4
40
21
O/Wybickiego 5
30
22
O/Wybickiego 5A
30
23
O/Wybickiego 6
30
24
O/Wybickiego 7
30
25
O/Wybickiego 8
40
26
O/Wybickiego 9
40
27
O/Wybickiego 10
30
28
O/Wybickiego 11
60
29
O/Wybickiego 12
40
30
O/Wybickiego 12A
20
31
O/Wybickiego 13
40
32
O/Wybickiego 14
40
33
O/Wybickiego 15
30
34
O/Wybickiego 16
30
35
O/Wybickiego 17
30
36
O/Wybickiego 18
40
37
O/Wybickiego 19
60
38
O/Wybickiego 20
40
39
O/Wybickiego 21
30
40
O/Wybickiego 22
40
41
O/Wybickiego 23
30
42
O/Wybickiego 24
50
43
O/Wybickiego 25
80
44
O/Wybickiego 26
50
45
O/Wybickiego 27
30
46
O/Wybickiego 28
50
47
O/Wybickiego 29
40
48
O/Wybickiego 30
30
49
O/Wybickiego 31
50
50
O/Wybickiego 32
50
51
ul.Prokowska 27
11
52
ul.Prokowska 29
21
53
ul.Prokowska 31
10
54
ul. Jeziorna 36
14
55
Os. XX lecia 4
18

Klinkosz Edyta _ 2015-02-12 13:54:06
Struktura zasobów Spółdzielni
Spółdzielnia administruje zasobami mieszkaniowymi na terenie trzech gmin: Kartuzy, Żukowo, Sierakowice i posiada:
66 budynków mieszkalnych tj 2328 mieszkań o pow. 122.352m2
lokale użytkowe o pow. 4994,88 m2, garaże 350 szt. o pow. 5.909,57 m2
Wykaz budynków : ...
Hirsz Emilia _ 2009-12-14 19:23:31
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy