Login: Hasło:
aaa
Protokóły ze spotkań z mieszkańcami nieruchomości 2017r.
Artykuł dostępny dla członków SM po zalogowaniu się
Spotkanie z mieszkańcami nieruchomości

 W dniu 08.11.2016r. odbyło się zebranie Zarządu z mieszkańcami nieruchomości osiedla w Sierakowicach.

 
Tematyka zebrania obejmowała m.in.:
·        realizację funduszu remontowego za 2015r.,
·        wysokość zaległości czynszowych,
·        stan funduszu remontowego i obecnie obowiązującą stawkę,
·    dokonanie od dnia 01.01.2017r. w ramach składników opłat za lokale przesunięcia kwoty 0,20zł/1m2 p.u.l. z pozycji utrzymanie mienia Spółdzielni do pozycji fundusz remontowy. Odpis na fundusz remontowy wynosi 1,20zł/1m2 p.u.l. z wyłączeniem nieruchomości budynkowych: ul.Prokowska 29 (1,70zł/1m2 p.u.l.),
O/Sikorskiego 6 i 9 (1,70zł/1m2 p.u.l.), O/Wybickiego 5A (1,70zł/1m2 p.u.l.), O/Wybickiego 27 (1,70zł/1m2 p.u.l.), O/XX-Lecia 4 (1,70zł/1m2 p.u.l.). Odpis z tytułu utrzymania mienia wynosi 0,10zł/1m2 p.u.l,
 
Zobacz poniżej protokół z zebrania w formie pliku PDF:
Węsiora Martyna _ 2016-11-17 11:23:51
Zasoby Sierakowice

Sierakowice
ilość
mieszkań
O/Wichrowe Wzgórze 1
 
 14
O/Wichrowe Wzgórze 2
 
 21
O/Wichrowe Wzgórze 3
 
 21
O/Wichrowe Wzgórze 4
 
 14
O/Wichrowe Wzgórze 5
 
 24
O/Wichrowe Wzgórze 6
 
 16
O/Wichrowe Wzgórze 7
 
 31

Klinkosz Edyta _ 2015-02-12 13:53:07
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy