Login: Hasło:
aaa
Ustawy

Akty prawne regulujące zasady działania Spółdzielni Mieszkaniowej:

 

Klinkosz Edyta _ 2018-07-25 12:08:56
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009r.


W dniu 15.07.2009r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zbadania zgodności szeregu artykułów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją .Kilka przepisów w/w ustawy okazała się niezgodna z Konstytucją.

Poniżej podajemy odnośnik do wyroku TK
sentencja wyroku

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 10:39:54
Ustawa o strażach gminnych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych do pobrania w formie pliku.pdf

Klinkosz Edyta _ 2010-03-02 07:43:08
zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 
W dniu 16 grudnia 2009r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, która wydłużyła termin, jaki musi upłynąć pomiędzy powiadomieniem lokatora przez Spółdzielnię o zmianie wysokości opłaty eksploatacyjnej, a datą jej wejścia ...
Hirsz Emilia _ 2010-01-27 09:05:51
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy